Vad gör en arbetsterapeut?

Bild på fundersam kvinnaArbetsterapeutens fokus är att möjliggöra för människor att klara av sina dagliga aktiviteter. Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov en person har. Arbetsterapeuter ser till hela människan. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor, roller, färdigheter och förmågor, eller att anpassa miljön runt personen genom bostadsanpassning.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt och/eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper, så som sjukgymnaster, psykologer, sjuksköterskor, logopeder och läkare.

En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. Ytterligare en uppgift för arbetsterapeuten är att handleda och stödja vårdpersonal och anhöriga.