Vi som svarar

Vi som svarar på frågorna är:

  • Karin Granbom, leg. arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent
  • Carita Håkansson, leg. arbetsterapeut och fil doktor
  • Åsa Larsson Ranada, leg. arbetsterapeut, universitetslektor, med dr
  • Ewa Nielsen, leg. arbetsterapeut
  • Maude Hagberg, leg. arbetsterapeut
  • Sofia Ringvall, leg. arbetsterapeut
  • Agneta Carlsson, leg. arbetsterapeut