Author Archive

Min man fyller snart 40 år och genomgår, vad jag tror, en medelålderskris.

Fråga:
Min man fyller snart 40 år och genomgår, vad jag tror, en medelålderskris. Han har de senaste två åren ifrågasatt om hans arbete/karriär är rätt för honom. Han är väldigt stressad på arbetet och emellanåt verkar hans självförtroende vara i botten på grund av jobbet. Han pratar mycket om han ska sluta och göra något annat men tar aldrig steget. Han går och träffar en psykolog med jämna mellanrum som hjälper honom mycket men efter två år så verkar stressen och situationen bara bli värre. Han påstår att allt är jobbigt på grund av att allt ska göras under samma tid i livet – vi har tre små barn att ta hand om, man ska satsa hårt på karriären och så vidare. Jag tror delvis att det han säger är sant, det är mycket som ska göras denna tid i livet men jag tror mest det är en ursäkt för att slippa ta tag i det verkliga problemet. Jag tror inte att hans trivs med sitt jobb och vet inte hur han ska ta sig vidare. Jag tror inte han vill vara där men samtidigt ser han inte hur han ska kunna få ett annat arbete på grund av dåligt självförtroende. Detta skapar en massa stress hos honom och går ut över alla och allt.
Så till min fråga; Hur ska jag hjälpa honom? Var skulle han kunna vända sig för att få hjälp?

Svar:
Jag föreslår att Din man kontaktar en arbetsterapeut, det behövs ingen remiss, han kan själv boka tid. Arbetsterapeuten kan ge honom redskap för att kartlägga vad han fyller sitt liv med (aktivitetsdagbok). Baserat på aktivitetsdagboken kan han sedan reflektera tillsammans med arbetsterapeuten över vad han gör, varför han gör det och hur han upplever det.  I nästa steg får Din man fundera över vad han skulle vilja fylla sitt liv med. Med arbetsterapeutens stöd kan han sedan göra de förändringar som behövs i det tempo som är lagom för honom. Förhoppningsvis leder detta till att han mår bättre.

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag blir lätt uttröttad och blir liggandes i timmar eller dagar. Vad ska jag göra för att få mer energi? […]

Fråga:

Jag har flera områden som berörs av nedsättningar. Har och har haft arbetsterapeut både från kommunen och landstinget hos mig på grund av mina diagnoser fibromyalgi, cervikobrakialt syndrom, utmattning samt återkommande depressioner. Har även lidit av utmattning. Jag har både kognitiva, praktiska och livsstilsanpassade åtgärder. Det stora problemet är att jag inte kan utveckla mer energi. Jag blir lätt uttröttad och blir liggandes i timmar eller dagar. Vad ska jag göra för att få mer energi?

Svar:

Det låter som om att du tillsammans med en arbetsterapeut behöver bli medveten om hur ditt aktivitetsmönster ser ut, så du bland annat reflekterar över vika aktiviteter som tar, respektive ger energi. Det är viktigt att du med arbetsterapeutens stöd förändrar ditt aktivitetsmönster med målet att få en bra balans mellan dina resurser (framför allt ork/energi) och det du engagerar dig i. Mitt förslag är att du ber att få komma till/letar upp en arbetsterapeut med ReDO™-utbildning då ReDO™ är en evidensbaserad metod för just detta.

Önskar Dig lycka till!

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag är grymt opraktisk vilket är ett stort problem för mig. Av alla utbildningar jag har gått så har jag mer eller mindre misslyckats med de praktiska momenten. Hur kan en arbetsterapeut hjälpa mig?[…]

Fråga:

Jag väntar på att göra en arbetsterapiutredning för att sedan sättas på kö för en eventuell arbetsterapeutisk behandling. Jag väntar även på en NPF-utredning för ADD och/eller autism.
Jag är grymt opraktisk vilket är ett stort problem för mig. Av alla utbildningar jag har gått så har jag mer eller mindre misslyckats med de praktiska momenten.
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa mig med detta?
“Kom ihåg”-appar och tyngtäcken kommer inte hjälpa mig ute i verksamheten/arbetslivet. Av samma skäl har jag svårt att se hur jag skulle kunna implementera in fasta rutiner i ett arbetsliv då det är ytterst få yrken som inte ställer krav på visst mått av anpassningsbarhet och flexibilitet. Jag skulle behöva hitta strategier för komma runt problemen för att nå målet´.

Svar:

Min rekommendation till dig är att genomföra arbetsterapeututredningen som ett led i att hitta strategier som passar just dig och den situation du är i. I en arbetsterapeutisk utredning kartläggs dina förmågor och miljön du befinner dig i  (till exempel en arbetsplats) så att behandlingen svarar upp mot just dina behov. Strategier behöver inte handla om kom ihåg-lappar eller fasta rutiner (fungerar för en del personer men inte för alla),  utan strategier ska vara individuellt anpassade där hänsyn tas både till dina förmågor och miljön du befinner dig i.

Utan att veta mer ingående vad dina svårigheter är det svårt att uttala mig om vilka strategier som skulle kunna vara aktuella för dig – där kommer den arbetsterapeutiska utredningen visa vägen framåt. Vanligtvis är arbetsterapeutisk behandling en kombination av hjälpmedel, strategier och anpassningar i miljön.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Inom arbetsterapi har jag hört att man talar mycket om dimensionerna ”Att vara”, ”Att tillhöra” och ”Att bli ”när man utför en aktivitet. Vad menas med dessa begrepp i ett större sammanhang?

Fråga:

Inom arbetsterapi har jag hört att man talar mycket om dimensionerna ”Att vara”, ”Att tillhöra” och ”Att bli ”när man utför en aktivitet. Vad menas med dessa begrepp i ett större sammanhang?

Svar:

Jag antar att det är begreppen ”doing, being and becoming ” som du avser i din fråga. Den australienska professor Ann Wilcock skrev en artikel 1999 ”Reflections on doing, being and becoming” och  myntade dessa tre dimensioner, och sedan kom Hammell med belonging. Därefter har Hitch skrivit om kopplingen mellan dessa. På svenska använder vi ofta begreppen Görande (doing), Varande (being), Tillhörighet (belonging), Blivande (becoming). Jag rekommenderar varmt att du läser Wilcocks artikel och boken ”Aktivitet och relation” (Eklund, Gunnarsson, Leufstadius red) från 2010. Där behandlas begreppen på svenska i ett aktivitetsperspektiv.

Med vänlig hälsning

Lena Haglund
Professonsrådgivare, Docent i arbetsterapi

Läs mer ...

Vad är/innebär traumatiska skador i rörelseorganen och vad är prognos och behandling till dessa?

Fråga:

Vad är/innebär traumatiska skador i rörelseorganen och vad är prognos och behandling till dessa?

Svar:

Traumatiska skador i rörelseorgan händer efter till exempel en bilolycka eller en naturkatastrof.
De största diagnosgrupperna är frakturer i rörelseorgan, såsom fingerfrakturer, handledsfrakturer, höftfrakturer och så vidare, och som är relaterade till idrott eller annan fysisk aktivitet. Till traumatiska skador i rörelseorgan räknas även brännskador.

Prognos och behandling är olika beroende på skadans omfattning och nivå. En bra sida att hitta information om olika sjukdomstillstånd och skador är 1177.se.

Med vänlig hälsning

Feri Goudarzi
Specialistarbetsterapeut

Läs mer ...

Jag har reumatism och Raynauds syndrom. Nu på senaste har mina fingrar blivit oftare blå än vita på arbetsplatsen då mycket av mitt arbete kräver dator. Finns det någonting ni kan hjälpa mig med?

Fråga:

Jag har reumatism och Raynauds syndrom. Nu på senaste har mina fingrar blivit oftare blå än vita på arbetsplatsen då mycket av mitt arbete kräver dator. Finns det någonting ni kan hjälpa mig med?

Svar:

Det finns lite tips och råd om hur man kan hålla sig varm och hur man undviker att få besvär med sin Raynaud.
Jag skulle tro att det är olika i olika landsting om vad man har för möjligheter att få värmehjälpmedel. I Stockholm kan man få remiss till Bräcke diakoni för förskrivning av värmehjälpmedel. Annars kan man köpa olika  varianter på bland annat sport och fiskebutiker. Clas Ohlsson och Varsam har en del. Om hjälpmedlen ska användas på arbetet är det arbetsgivarens ansvar att förse personen med de redskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete.

Tänk på:

  • Undvik att bli kall om händer och fötter
  • Undvik ställningar som orsakar ven stas i fingrarna, t.ex. bära matkassar och väskor i handen. Använd istället ryggsäck shoppingvagn
  • Undvik att hålla fingrar, handleder och armbågar i böjd ställning under långa perioder
  • Använd kläder i lager på lager
  • Handledsvärmare
  • Använd handskar när du handskas med t ex kylvaror

Med vänlig hälsning

Malin Regardt
Leg. Arbetsterapeut

Läs mer ...

Vi ska adoptera ett syskonpar från Taiwan där yngsta barnet i nuläget går hos arbetsterapeut och får viss finmotorisk träning[…]

Fråga:
Vi ska adoptera ett syskonpar från Taiwan där yngsta barnet i nuläget går hos arbetsterapeut och får viss finmotorisk träning och även en del begreppslekar. Hon är 2,5 år och har varit väldigt understimulerad första 1,5 året. Vi bor utanför Stockholm och jag funderar vart man vänder sig här för att få kontakt med arbetsterapeut. Även fundersam vem som tar hand om sånt här när det är i första hand lättare försening det handlar om?

Svar:
Detta låter inte som ett barn som behöver bli inskrivet i habiliteringen. Man kan ta kontakt med BUMM (Barn och ungdomsmedicinska mottagningar) som skriver remiss till arbetsterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus för bedömning och träningsråd. Där kan man dock inte ge längre träningsbehandling utan träffar bara barnet ett par gånger. Annars kanske detta är ett barn som ska ha en lekotekskontakt. Detta kan man även få via barnläkare på BUMM.

Med vänlig hälsning

Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Vad är målet med arbetsterapi?

Fråga:

Vad är målet med arbetsterapi?

Svar:

Arbetsterapi är till för dig som har eller riskerar att få svårt att klara dina aktiviteter i din vardag, arbete eller fritidssysselsättning som en följd av sjukdom eller funktionsnedsättning. Målet utgår från dina behov så att du ska kunna komma tillbaka till en fungerande vardag och ett så aktivt liv som möjligt.
Vill du veta mer om arbetsterapi och hur det kan omsättas för olika målgrupper finns en broschyr som kan laddas ner från vår webbplats.

Med vänlig hälsning

Christina Lundqvist
Utvecklingschef, samordnare professionsfrågor,
leg arbetsterapeut, specialistarbetsterapeut

Läs mer ...

Har haft ADHD hela mitt liv utan att veta det. Fick diagnos för tre år sedan, vid 47 års ålder… Kan det vara så att jag är hjärntrött?[…]

Fråga:

Har haft ADHD hela mitt liv utan att veta det. Fick diagnos för tre år sedan, vid 47 års ålder. Haft flera perioder i livet av depression och utbrändhet. Har provat medicin blir bara sjuk av dem. Kan det vara så att jag är så hjärntrött att jag aldrig orkar arbeta mer? Nu orkar jag inte ens tre timmar utan att vara helt slut efteråt, som att slå av strömbrytaren.

Svar:

Jag har träffat många personer med ADHD som i vuxen ålder har hamnat i utmattning och depression. ADHD kan bland annat innebära att man har svårt att hitta ett ”lagomläge”- att man arbetar på i ett mycket intensivt tempo eller att det tar otroligt mycket energi att koncentrera sig och få aktiviteter och rutiner att fungera vilket gör att man tillslut inte orkar i samma utsträckning som tidigare och hamnar i en utmattning och att arbetsförmågan blir nedsatt.
Vad det gäller just din arbetsförmåga är det svårt för mig att uttala mig om denna eftersom den är individuell och det är många faktorer som påverkar (såväl positivt som negativt) och jag rekommenderar dig att prata med din behandlare på din Vårdcentral/Hälsocentral om möjlighet finns att göra en arbetsförmågeutredning och utifrån denna tillsammans med din behandlare diskutera om möjlighet finns att söka deltidssjukersättning. Att få chans att arbeta deltid kan göra att man får arbetslivet att fungera – även över en längre tid, samt att man har ork och energi över till livets övriga livsområden.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Finns det hjälpmedel som kan underlätta arbetsuppgifter som innebär prioritering och organisation?[…]

Fråga:

Finns det hjälpmedel som kan underlätta arbetsuppgifter som innebär prioritering och organisation? Jag tänker närmast på kontorsarbete som innefattar posthantering.

Svar:

Ja, det finns hjälpmedel. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med arbetsterapeut på din Vårdcentral/Hälsocentral och prata kring detta. Hjälpmedel skulle i ditt fall till exempel kunna vara checklistor med avbockningsfunktion (digitala via till exemel en app eller nedskriva på papper). Även den fysiska miljön skulle kunna ses över. Många personer tycker det är lättare att utföra sitt arbete om det finns en tydlighet i miljön, till exempel att var sak har sin plats (en del personer vill även ha det tydligt uppmärkt) eller att miljön stödjer den arbetsordning du ska använda dig av.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...