Archive for the ‘Barn med funktionsnedsättning’ Category

Jag undervisar i textilslöjd och har en elev som inte kan använda ena armen […]

Fråga
Jag undervisar i textilslöjd och har en elev som inte kan använda ena armen. Jag skulle vilja veta var man kan hitta hjälpmedel som underlättar för eleven i textilslöjden? (till exempel något att spänna fast tyget i när eleven ska klippa tyg, sätta fast arbetsstycket i vid handsömnad, något att spänna fast stickan i om man stickar) Var ska man vända sig om man vill ha tips och råd hur man kan arbeta? Har haft kontakt med habiliteringen men fick bara några hemsidor och där fanns inget användbart. Har gjort studiebesök på andra skolor, vilka har gjort sina egna hjälpmedel. Finns det inga färdiga lösningar? Eller är det till att uppfinna själv?

Svar
Härligt att höra om ditt engagemang för din elev! Att inte kunna fullt ut använda sina båda händer kan bero på många olika orsaker, som olika skador eller sjukdomar. Därför är det inte heller lätt att ge generella råd, då jag inte kan veta barnets övriga förutsättningar som perceptionsförmåga, egen förmåga till problemlösning, hur flink barnet är i sin välfungerande hand och så vidare.

Men mitt råd till dig att höra med barnets arbetsterapeut på habiliteringen, om du inte redan gjort det . Nästa råd är att vända dig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), http://www.spsm.se/. Såg på deras hemsida att de anordnar en nätverksträff för slöjdlärare inom kort i Göteborg. Inom myndigheten finns samlad kunskap om specialanpassade läromedel, där slöjd ingår.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Med dr, leg arbetsterapeut specialist inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...

Hur jobbar ni som arbetsterapeuter med barn som har dvärgväxt?

Fråga
Hur jobbar ni som arbetsterapeuter med barn som har dvärgväxt?

Svar
Arbetsterapeuter träffar barn inom habilitering, barnsjukvård och primärvård. Barn med dvärgväxt kan i visa fall vara i behov av habilitering men annars är det nog mest sannolikt att man kan söka kontakt med arbetsterapeut på barnklinik eller inom primärvåden. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med bland annat anpassning av bostad och skola/förskola för att öka möjligheten för barnet att kunna ta sig in och ut själva, klara sig själva på toaletten, kunna öppna kylskåp  med mera. Barnet kan också behöva hjälp med anpassning av cyklar och andra utomhusleksaker . Vissa barn med dvärgväxt kan också ha behov av finmotorisk träning något som arbetsterapeuten kan bedöma. Ytterligare en uppgift kan vara att stötta barnet i sin självständighetsutveckling genom att lära barnet strategier för att utföra de aktiviteter barnet vill och skall utföra i vardagligt liv , lek och skola.

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikapp omsorg

Läs mer ...

Vår son ska lämna yrkessärskolan […]

Fråga
Vår son ska lämna yrkessärskolan till våren. Borde inte han får träffa en arbetsterapeuter för att få hjälp med arbete?

Svar
Du skriver att din son går i yrkessärskolan. Har han också kontakt med habilitering/ vuxenhabilitering? Där finns arbetsterapeuter och kuratorer som han kan få kontakt med. Arbetsterapeuter på vuxenhabiliteringen kan arbeta med att stötta individen både med att söka jobb men framför allt med att anpassa en kommande arbetsplats och vid behov handleda och/eller informera arbetsledning och eventuella assistenter.

Arbetsterapeuter arbetar inte (trots namnet) direkt med att ordna eller leta fram arbete/arbetsplatser. Detta får man vända sig till Arbetsförmedlingen med. Det finns dock på vissa ställen arbetsterapeuter anställda på arbetsförmedlingarna. Där arbetar arbetsterapeuten med att utreda en individs arbetsförmåga.

Särskolan brukar ju också kunna slussa sina elever vidare. Har du talat med klassföreståndare/studievägledare där?

Med vänlig hälsning
Marie Peny-Dahlstrand
Leg arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...

Min son som är snart sju år har precis diagnostiserats med Asperger […]

Fråga
Min son som är snart sju år har precis diagnostiserats med Asperger. Kan en arbetsterapeut hjälpa till med skolarbetet? Jag är rädd för att han inte kommer att klara av skolan eller kunna knyta an till klasskompisarna.

Svar
Arbetsterapeuter är inte (utom i några få kommuner) anställda inom skolan. Men du kan ändå komma i kontakt med arbetsterapeuter inom Barn- och ungdomshabiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin och i så kallade neuropsykiatriska utredningsteam. Arbetsterapeuten kan stötta barnet och lärarna i skolarbetet genom att förklara barnets svårigheter och hur dessa kan te sig i konkreta skolsituationer och i kamratkontakter, och kan också ge råd om hur arbetsuppgifter och olika skolsituationer kan anpassas och modifieras för att din son skall ha lättare att delta i dem. Dessutom kan arbetsterapeuten, beroende på din sons behov, träna honom enskilt att klara svåra situationer. Det kan handla om att kunna använda nya strategier eller hjälpmedel i vardags- och skolsituationer, men det kan också innebära att träna viktiga uppgifter som att kunna klä sig snabbare vid idrotten eller att kunna klara att ta sig till och från skolan.

Vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Med.dr, leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...