Archive for the ‘Fallprevention’ Category

Ansöker om bostadsanpassningsbidrag för att bygga dusch och toalett på mellanvåningen. Huset har toalett på övervåningen och dusch i källaren.[…]

Fråga:
Ansöker om bostadsanpassningsbidrag för att bygga dusch och toalett på mellanvåningen. Huset har toalett på övervåningen och dusch i källaren. Trapporna är trånga och branta. Jag är överviktigt men kämpar med viktminskning. Mina båda knän borde opereras. Har ramlat två gånger i trappan. Använder käppar inne och ute. Min arbetsterapeuts bedömning går stick i stäv med min egen uppfattning. Frånsett mina knän så ska en starroperation göras på båda ögonen. Jag är 81 år. I intyget står det att jag klarar trappan upp till övervåningen och ner genom att ta ett trappsteg i taget och hålla mig i trappräckena Jag klarade alltså båda trapporna vid bedömningstillfället. En gång går väl bra, men när jag blir kissnödig några gånger under dagtid använder jag en potta.  Intyget är jag inte nöjd med, fallrisken är stor. Hur får jag rätsida på mitt problem?

Svar:
Om du inte är nöjd med ditt intyg kan du alltid be att få en ”second opinion”, att någon annan också gör sin bedömning. Intyg kan skrivas av arbetsterapeut, läkare eller annan behörig personal.
Vad jag förstår så är arbetsterapeutens intyg i sig korrekt, vid bedömningen klarade du det som intygas. Dock kan det vara bra med flera bedömningstillfällen eftersom man kan ha bra och dåliga dagar. Det är också viktigt att väga in dina eventuella operationer, när de ska ske och förväntat resultat ifrån dem. Till exempel så är nedsatt syn en av de vanligaste orsakerna till fall, fallrisken kan komma att minska betydligt när du genomfört dina starr operationer.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Med Dr, leg arbetsterapeut, Universitetslektor, avdelningschef

Läs mer ...

Hur arbetar arbetsterapeuter med patienter med osteoporos?

Fråga
Hur arbetar arbetsterapeuter med patienter med osteoporos?

Svar
Som arbetsterapeuter utgår vi från personens aktivitets- och delaktighetsnedsättning och våra insatser kan vara förebyggande, kompenserande eller förbättrande. Beroende på vilka aktivitetsnedsättningar personen har kan det vara olika insatser allt från att informera om fallrisk och underlättande av vardagliga aktiviteter till att anpassa miljön så att till exempel risk för fall minskar.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag har en moster som nyligen har fått en duschstol med hjul […]

Fråga
Jag har en moster som nyligen har fått en duschstol med hjul. Vi har fått lite info av kommunens arbetsterapeut om hur hon ska använda den. Vi är lite oroliga och undrar om det är något man ska tänka på vid användning av den, finns det risker med den?

Svar
Det som är viktigt att tänka på vid användning av duschstol med hjul är att man har låst hjulen ordentligt i samband med överflyttningar så att stolen inte åker undan när man ska sätta sig i den eller resa sig ifrån den. Om man inte låser hjulen i samband med överflyttningen finns risk för att falla.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Min mamma, 92 år, har ramlat 3 gånger nu […]

Fråga
Min mamma, 92 år, har ramlat tre gånger nu sedan i somras. Kan en arbetsterapeut hjälpa henne?

Svar
En arbetsterapeut skulle kunna göra en bedömning om vad som kan vara orsaken till att din mamma fallit och utifrån detta föreslå åtgärder. Beroende på vad som gjort att din mamma ramlat kan olika åtgärder vara aktuella som till exempel anpassning av miljön genom att ta bort lösa mattor eller andra saker som innebär en risk för att falla eller förskrivning av hjälpmedel till exempel rollator, för att ha ett stöd när man förflyttar sig.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...