Archive for the ‘Neurologiska sjukdomar’ Category

Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig […]

Fråga
Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig, måste man köpa den själv eller räknas det som ett hjälpmedel som kan skrivas ut av till exempel arbetsterapeut?

Svar
När det gäller vad som kan förskrivas som hjälpmedel ser det olika ut i landet beroende på var man bor och de lokala bestämmelser som finns. Det är ganska vanligt att personen behöver köpa in dator/surfplatta själv men programvara/app kan bekostas som hjälpmedel. Kontakta arbetsterapeuten där personen som behöver hjälpmedlet bor så får ni hjälp med vad som kan förskrivas i det området.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag har en son som är 29 år och har haft elrullstol sedan han var 3 år […]

Fråga
Jag har en son som är 29 år och har haft elrullstol sedan han var 3 år. Han fick en hjärnskada efter en hjärtoperation vid 2 års ålder. Nu till frågan, han har provat ut en ny permobil och då behöver han dörröppnare i joysticken, men detta nekar arbetsterapeuten till då det kostar 20 000 kr mer. Nu undrar jag om jag kan överklaga detta till någon instans eller vad ska jag göra för att han ska få dörröppning i permobilen? Han har personliga assistenter men de få saker han kan göra själv är att köra och använda joysticken, så jag tycker att det är självklart att han ska kunna öppna ytterdörren när han kan det, annars får han stå utanför/innanför dörren och vänta på assistenten. Hoppas att ni förstår hans situation och varför jag försöker kämpa för honom.

Svar
Den bedömning som din sons arbetsterapeut har gjort kan jag ej bemöta. Riktlinjerna för detta kan variera i varje region och kommun. Men om du inte är nöjd finns det olika sätt att konstruktivt framföra detta. Man kan enligt den nya patientlagen som kom vid årsskiftet begära en ”second opinion” alltså en ny medicinsk bedömning. Detta gäller egentligen allvarlig sjukdom men många regioner och kommuner använder sig av modellen även för annan vård och behandling. Jag skulle be om en ny bedömning av en annan arbetsterapeut om jag var du. Om du inte är nöjd så kan du ta kontakt med patientnämnden i ditt landsting (gäller även för kommunal vård) som ska hjälpa dig om du inte känner dig delaktig i din vård eller på annat sätt inte är nöjd med vården.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg. arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent, MAR Luleå kommun

Läs mer ...

Har en bekant med MS som är förlamad från halsen och ner. Har du förslag på kommunikationslösning […]

Fråga:

Har en bekant med MS som är förlamad från halsen och ner. Kan röra hakan, munnen och ögonbrynen. Har du förslag på kommunikationslösning? Det är så gott som omöjligt att höra vad personen säger. Datorbaserade lösning vore bra . Det bästa om IPad har en lösning.

Svar:

Någon form av kommunikationslösning borde det gå att finna, dock är det svårt att säga vad som kan fungera utifrån den information du ger då det behöver individanpassas. Det bästa är prata med ansvarig arbetsterapeut eller logoped som förhoppningsvis kan hjälpa till med kontakten till något kommunikationscenter/dataresurscenter. På kommunikationscenter/dataresurscenter har de specialkunskap kring kommunikationshjälpmedel och alternativa styrsätt till dator.

Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, Universitetslektor

och

Kristina Pettersson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min mamma född 52 drabbades av stroke för 10 år sedan. Den senaste tiden upplever vi och hon att hon har försämrats […]

Fråga:

Min mamma född 1952 drabbades av stroke för 10 år sedan. Den senaste tiden upplever vi och hon att hon har försämrats avseende minne, logiskt tänkande, koncentration och även till viss del avseende talet, kastar om ord och dylikt. Jag har tre frågor:
1. Hon är för närvarande förkyld och jag undrar om det kan påverka sviterna efter stroken (hon är för närvarande ännu sämre än “vanligt”).
2. För ca ett år sedan bytte hon arbetsuppgifter (hon arbetar 50% och är sjukskriven resterande). Kan det vi ser vara ett tecken på att hjärnan inte orkar med den vardagliga belastningen?
3. Kan det här vara symtom på TIA-attacker, alternativt att hon uppvisar symtom på eventuellt ny Stroke?
Jag skulle även uppskatta bra länkar och information om var jag kan hitta information eller vända mig med fler frågor om hjärnskada efter stroke, enklare hjälpmedel (sånt som man kan fixa själv hemma i form av listor, bilder eller dylikt.

Svar:

Kognitiva nedsättningar som de du beskriver kan påverkas av en allmän infektion, den reservkapacitet som vi normalt har för att inte bli alltför uttröttad och okoncentrerad i samband med en infektion är ofta mindre när man har kognitiva nedsättningar.

Det är svårt att säga om de ändrade arbetsuppgifterna påverkar hennes kognitiva nedsättningar, det beror både på arbetsuppgifterna och på vilken form av kognitiva nedsättningar som din mamma har, om det är en större påfrestning eller inte.

Om det är en successiv förändring som skett i och med förkylningen så är det nog inte en TIA attack. En TIA attack beskrivs vanligen som övergående symptom som ska försvinna inom ett dygn och ses som en förvarning för att en stroke kan vara på gång. Är ni fundersamma på det så uppsök läkare för att säkerställa vad det kan vara.

Några tips där ni kan läsa mer om stroke är till exempel på Strokeförbundets hemsida och föreningen Hjärnkrafts hemsida. Även vårdguiden 117 117 har bra information kring symtom etc.

Föreningen för kognitivt stöd har på sin sida en söktjänst för enklare hjälpmedel som kanske kan vara till hjälp.

Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Jag har epilepsi och får grandmall-anfall. Har läst om en speciell uppblåsbar airbagcykelhjälm […]

Fråga
Jag har epilepsi och får grandmall-anfall. Har läst om en speciell uppblåsbar airbagcykelhjälm, kallad, “hövding” som tydligen ska vara bra som skydd. Undrar om det finns bidrag att söka för att köpa den och hur jag i så fall ska gå tillväga?

Svar
Inom Sverige så kan det se olika ut vad som anses som ett hjälpmedel eller inte beroende på lokala bestämmelser, så mitt råd är att du kontaktar din arbetsterapeut som kan bestämmelserna där du bor.

När det gäller att söka bidrag så kan dels intresseföreningar för olika funktionsnedsättningar ibland stödja medlemmar i detta – du får då kontakta de olika föreningarna för att höra vilka bestämmelser de har. Ibland kan det finnas stipendier att söka, där kan det finnas både lokala och nationella stipendier, en del annonseras lokalt i dagspress många finns på Internet. Att söka på stipendier och bidrag gör att du hittar flera olika sammanställningar där du kan söka efter någon stiftelse/fond som kan hjälpa dig.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

 

Läs mer ...

Hur jobbar arbetsterapeuter med människorna som har förlorat talförmågan och som har svårt att kommunicera […]

Fråga
Hur jobbar arbetsterapeuter med människorna som har förlorat talförmågan och som har svårt att kommunicera, även att läsa och skriva?

Svar
Beroende på orsaken till den nedsatta/förlorade talförmåga och individens resurser kan arbetsterapeutens insatser se olika ut. Det kan till exempel handla om olika hjälpmedel eller att träna in alternativa kommunikationsvägar, vad som väljs är individuellt utifrån den enskildes förutsättningar. Många gånger samarbetar arbetsterapeuterna också med logopeder när det gäller nedsatt talförmåga. Kontakta arbetsterapeuten på den vårdcentral som den som har nedsättningen hör till får att få hjälp och stöd till adekvat insats.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Min mamma född 1932 fick en stroke i mars förra året. […]

Fråga
Min mamma född 1932 fick en stroke i mars förra året. Innan stroken levde hon självständigt i ett radhus med två våningar. Hon hade då hjälp med handling varannan vecka och städning varannan vecka. Nu klarar hon inte att resa sig själv ur sängen till rullstol och har kraftigt försvagad funktion i hela vänster sida. Dessutom det som kallas neglect. Då hon bott i sitt radhus i över 50 år har hon oerhört svårt att tänka sig att flytta. Hon har nu hemtjänsthjälp 6 ggr per dag och två gånger per natt. Då hon nu har fått bosätta sig på nedre våningen och hennes badrum är på övervåningen undrar jag om hon inte kunde vara berättigad till ekonomisk hjälp till trapphiss? Som läget är nu måste hon med hemtjänstens hjälp åka färdtjänst och duscha på ett äldreboende 1 ggr per vecka.

Svar
Du bör ta kontakt med kommunen där din mamma bor då de ansvarar för bostadsanpassningsbidrag och det är kommunens handläggare som avgör vilket underlag som behövs för att fatta ett beslut om bostadsanpassningsbidrag ska ges. I många fall så skriver arbetsterapeuten ett intyg om den sökandes funktionsnedsättning och behov av anpassning. Det är de unika förutsättningar som varje individ har bland annat vad gäller funktionsnedsättning och boendeform, som avgör om man kan få bostadsanpassningsbidrag eller inte.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson, leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Finns det något smidigt hjälpmedel för rätt timing med 2 timmars inställning av Parkinson medicinering?

Fråga
Finns det något smidigt hjälpmedel för rätt timing med 2 timmars inställning av Parkinson medicinering? Helst skulle det fungera som en äggklocka vilka endast finns för en timmes inställning. Tiden bör kunna varieras dag från dag beroende på tiden för första dosen.

Svar
Klockor med olika påminnelse funktioner brukar fungera bra för detta. Det finns flera olika sorter på marknaden vilka brukar gå att hitta på olika teknikaffärer som Claes Ohlsson, Teknikmagasinet etc. Det finns också speciellt framtagna klockor med påminnelse, ett exempel är Cadex som är en digital armbandsklocka med möjlighet att ställa 12 dagliga larm från Abilia.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Är komplett förlamad från bröstet och ner efter myelit […]

Fråga
Är komplett förlamad från bröstet och ner efter myelit. I dag har jag badkar med elektrisk stol i, så att jag kan åka ner till botten av karet och sen vrida mig åt respektive sida så att jag kommer åt att tvätta mig i baken. Men jag funderar på att flytta till lägenhet där badkar inte får plats. Men jag undrar hur man kommer åt att tvätta och duscha baken i en duschstol när man inte kan lyfta på baken? Har ni några tips för detta?

Svar
En mobil duschstol har ett urtag så att man kan komma åt att tvätta sig i baken. Detta kan dock vara svårt t ex om man har nedsatt balans. Ett alternativ skulle kanske också kunna vara att montera en tillsats på befintlig toalett som både tvättar och torkar (typ Top WC Matic eller liknande) eller installera special toalett (typ Closomat eller liknande). Kontakta din arbetsterapeut för att se på vad som är möjligt där du bor.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en person med Parkinsons sjukdom som har börjat få minnessvårigheter?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en person med Parkinsons sjukdom som har börjat få minnessvårigheter?

Svar
Det är viktig att personer som drabbas av minnessvårigheter och som har svårt att minnas, planer och passa tider får träffa en arbetsterapeut. En arbetsterapeut kan hjälpa personen att klara av sina vardagliga aktiviteter, och stödja personens  anhöriga att hantera den nya situationen.

Arbetsterapeuten exempelvis
– utreder personens förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter,
– stödjer personen att klara av din vardag och motverkar passivering,
– provar ut hjälpmedel som exempelvis  kompenserar minnes- och planeringssvårigheter, så kallade kognitiva hjälpmedel,
– ger tips på bra produkter som man kan köpa själv, och
– ger  råd om hur bostad och den närmaste omgivning kan anpassas.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, leg arbetsterapeut, docent i arbetsterapi

Läs mer ...