Archive for the ‘Neuropsykiatri’ Category

Har haft ADHD hela mitt liv utan att veta det. Fick diagnos för tre år sedan, vid 47 års ålder… Kan det vara så att jag är hjärntrött?[…]

Fråga:

Har haft ADHD hela mitt liv utan att veta det. Fick diagnos för tre år sedan, vid 47 års ålder. Haft flera perioder i livet av depression och utbrändhet. Har provat medicin blir bara sjuk av dem. Kan det vara så att jag är så hjärntrött att jag aldrig orkar arbeta mer? Nu orkar jag inte ens tre timmar utan att vara helt slut efteråt, som att slå av strömbrytaren.

Svar:

Jag har träffat många personer med ADHD som i vuxen ålder har hamnat i utmattning och depression. ADHD kan bland annat innebära att man har svårt att hitta ett ”lagomläge”- att man arbetar på i ett mycket intensivt tempo eller att det tar otroligt mycket energi att koncentrera sig och få aktiviteter och rutiner att fungera vilket gör att man tillslut inte orkar i samma utsträckning som tidigare och hamnar i en utmattning och att arbetsförmågan blir nedsatt.
Vad det gäller just din arbetsförmåga är det svårt för mig att uttala mig om denna eftersom den är individuell och det är många faktorer som påverkar (såväl positivt som negativt) och jag rekommenderar dig att prata med din behandlare på din Vårdcentral/Hälsocentral om möjlighet finns att göra en arbetsförmågeutredning och utifrån denna tillsammans med din behandlare diskutera om möjlighet finns att söka deltidssjukersättning. Att få chans att arbeta deltid kan göra att man får arbetslivet att fungera – även över en längre tid, samt att man har ork och energi över till livets övriga livsområden.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Finns det hjälpmedel som kan underlätta arbetsuppgifter som innebär prioritering och organisation?[…]

Fråga:

Finns det hjälpmedel som kan underlätta arbetsuppgifter som innebär prioritering och organisation? Jag tänker närmast på kontorsarbete som innefattar posthantering.

Svar:

Ja, det finns hjälpmedel. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med arbetsterapeut på din Vårdcentral/Hälsocentral och prata kring detta. Hjälpmedel skulle i ditt fall till exempel kunna vara checklistor med avbockningsfunktion (digitala via till exemel en app eller nedskriva på papper). Även den fysiska miljön skulle kunna ses över. Många personer tycker det är lättare att utföra sitt arbete om det finns en tydlighet i miljön, till exempel att var sak har sin plats (en del personer vill även ha det tydligt uppmärkt) eller att miljön stödjer den arbetsordning du ska använda dig av.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Vad finns det för hjälp att få med studier på högskolenivå om man har en ADD-diagnos?

Fråga:
Vad finns det för hjälp att få med studier på högskolenivå om man har en ADD-diagnos?

Svar:
I Sverige ska studenter med funktionsnedsättning ha samma möjligheter att läsa på högskolan som andra studenter. Varje Universitet/Högskola ska därför erbjuda särskilt pedagogiskt stöd. Vilka stödåtgärder som finns att tillgå kan skifta för lärosäte till lärosäte. Min rekommendation är att ta kontakt med den skola du vill studera vid och höra vad de har att erbjuda. Information om att studera med funktionsnedsättning ska finnas på respektive skolas hemsida. Ofta behöver man kunna styrka sin funktionsnedsättning genom ett intyg.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Jag är anhörig till en vuxen son med atypisk autism som har stora problem med stress, ångest samt sömnbesvär. Jag tror han skulle vara betjänt av att komma till någon som kan hjälpa honom med tekniker för att bättre slappna av.[…]

Fråga:

Jag är anhörig till en vuxen son med atypisk autism som har stora problem med stress, ångest samt sömnbesvär. Jag tror han skulle vara betjänt av att komma till någon som kan hjälpa honom med tekniker för att bättre slappna av. Kan en arbetsterapeut hjälpa till med detta?

Svar:

Är det specifika avslappningstekniker din son önskar lära sig är min rekommendation att han vänder sig till en fysioterapeut. En arbetsterapeut kan självklart även vara behjälplig med att, till exempel, tillsammans med din son göra en kartläggning över vardagens aktiviteter och genom denna hitta strategier för en bättre aktivitetsbalans eller se om aktiviteter kan utföras på ett annat sätt för minska stress och ångest. Vidare kan han höra med arbetsterapeuten om det finns möjlighet att få tyngdtäcke förskrivet (som hjälpmedel) där ni bor. Ni kan läsa och få mer information om tyngdtäcken på internet.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Jag har ADD med atypiska drag (autistiska) och undrar vad jag ska tänka på vid anställning?[…]

Fråga:

Jag har ADD med atypiska drag (autistiska) och undrar vad jag ska tänka på vid anställning? Jag har aldrig klarat av heltidsarbete och blir uttråkad fort samt är mycket stresskänslig. Vet inte vad jag ska säga till arbetsgivaren, har ej påbörjat arbetet ännu.

Svar:

Hur förutsättningarna ska se ut i en arbetssituation varierar stort mellan personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Generellt utifrån diagnoserna du nämner kan en tydlig avgränsad arbetsbeskrivning med möjlighet till varierande arbetsuppgifter vara bra utgångspunkter.

Du skriver att du aldrig klarat av heltidsarbete. Om tjänsten du ska påbörja nu är på heltid kan du prata med din läkare/behandlande kontakt om ett alternativ skulle kunna vara att ansöka om deltids aktivitets-/sjukersättning för att möjliggöra tid för återhämtning. Detta för att skapa förutsättningar att orka med ett arbete över tid.

En del personer upplever det svårt att säga till en ny arbetsgivare att man har en neuropsykiatriska diagnos och vad det innebär. Jag brukar då rekommendera att framhålla på vilket sätt arbetet behöver läggas upp för att fungera som bäst. Till exempel: “Jag fungerar bäst om arbetsuppgifterna är tydligt avgränsade och varierande”, istället för att säga: ”Jag har låg uthållighet.” I dokumentationen från din NP-utredning kan du eventuellt hitta information om just dina behov och förutsättningar.

Lycka till med din nya anställning!
Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Vi har ansökt om bostadsanpassning hos våran kommun […]

Fråga
Vi har ansökt om bostadsanpassning hos våran kommun. Det gäller utbytte av ett staket som gränsar mot en större bäck. Vi har ansökt om ett annat staket av nöt samt plantering av en häck. Detta för att vår extremt snabba och klättringsbenägna dotter på 4 år med svår autism inte ska lyckas att klättra över och i värsta fall drunkna i bäcken. Vi ser det som en otroligt nödvändig säkerhetsåtgärd som också kan lugna våra hjärtan en aning. Vi har som sagt skickat in handlingarna som nu kommit tillbaka för att kommun vill ha kompletterande uppgifter. En leg. arbetsterapeut måste skriftligen göra sin bedömning om detta är nödvändigt och rätt åtgärder. Kommun bistår inte med en sådan. Hur kan vi få hjälp med detta på ett snabbt sätt?

Svar
När det gäller bostadsanpassningar så behövs det nästan alltid ett intyg från en arbetsterapeut som intygar funktionshindrets art samt hur boendemiljön kan inverka negativt på det dagliga livet. Anpassningar kan göras för ökad tillgänglighet som är vanligast men även som en skyddande åtgärd. Den egna tomten brukar inräknas i boendet. Däremot inte fritidshus med tomt – det brukar man få bekosta själv. Arbetsterapeuten brukar alltid göra ett hembesök för att kunna få en uppfattning om miljön som behöver anpassas. Jag vet inte var ni bor, men en 4-åring med diagnosen autism brukar vara inskriven på ett habiliteringscenter och där finns det arbetsterapeuter. Annars kan man få kontakt med arbetsterapeut i primärvården men de är inte alltid så insatta i barn och deras problematik. Ni borde kunna få hjälp någonstans ifrån. Jag förstår att det nu kanske känns lite akut just under sommaren och då har ju också många semester. Ibland kan de i kommunen som ansvarar för bostadsanpassningen kanske påbörja ärendet och låta intyget komma in lite senare.

Med vänliga hälsningar
Maude Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter […]

Fråga
Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter som är diagnostiserad med Aspergers. Har tidigare läst att det funkar, och jag tänker att min mormor, utan att hon förstod, använde tungt täcke just av denna anledning, att hon fick sova bättre, just vad min dotter behöver.

Svar
Har din dotter en pågående vårdkontakt till exempel inom Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Barnhabiliteringen kan ni i första hand vända er dit och fråga om möjlighet finns att träffa arbetsterapeut för en bedömning inför eventuell förskrivning.

Om din dotter inte har någon pågående vårdkontakt kan ni kontakta arbetsterapeut på den vårdcentral där din dotter tillhör. Vad som finns i sortiment (det vill säga vilket/eller vilka typer av tyngdtäcken som finns att förskriva) kan se olika ut beroende vart man bor i landet. På vissa ställen är tyngdtäcken kostnadsfria och på andra kan man få betala en summa/alt hyra. För att få information om hur det förhåller sig när ni bor kan ni ringa till närmaste hjälpmedelscentral.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Svar
Arbetsterapeuten har ingen specifik behandling för tvång, det vill säga vad som ryms inom OCD/tvångssyndrom, men kan förstås vara ett komplement till annan medicinsk eller psykologisk behandling när det handlar om att förändra vardagens aktiviteter.

Ibland kan mycket fasta rutiner också vara det mest effektiva sättet att utföra en aktivitet. För vissa personer (inte sällan för personer med autismdiagnos) kan till exempel metoden att dela upp aktiviteten i dess olika delmoment och sedan alltid utföra dessa i exakt samma ordning varje gång, vara hjälpsamt. För en utomstående kan detta te sig som ett tvång, medan det för individen alltså kan vara det mest effektiva sättet.

I det sistnämnda kan arbetsterapeuten med sin specifika kunskap om aktiviteter och dess utförande, hjälpa personen att kompensera för sin funktionsnedsättning och träna upp förmågan att utföra en aktivitet – till exempel att duscha. Det kan t ex vara en bildserie som kan stödja personen att få med alla moment i utförandet eller i inlärningen av aktiviteten.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Wahlström Wärngård
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min partner har förmodligen ADD. Han påbörjade en utredning som han typiskt nog aldrig slutförde […]

Fråga
Min partner har förmodligen ADD. Han påbörjade en utredning som han typiskt nog aldrig slutförde. Vi älskar varandra och vill leva med varandra men ett stort problem är hans problem med att hålla ordning och reda hemma. Jag mår väldigt dåligt när det är kaos och smutsigt hemma och det känns som att jag inte får plats på grund av att hans kaos tar över. Han inser problematiken och försöker allt han kan att få mera ordning men jag är rädd att det aldrig kommer att gå om vi inte får hjälp. Just nu bor vi inte tillsammans på grund av det här men vill gärna göra det i framtiden. Jag undrar därför vilken hjälp som finns att få utifrån så att jag slipper få rollen som den tjatiga och han som den som känner sig misslyckad?

Svar
Det finns hjälp att få. Om din särbo har kontakt på vårdcentralen, öppenvårdpsykiatrin eller kommunens hälso-och sjukvårdsteam kan ni vända er dit. I dessa verksamheter finns arbetsterapeuter som kan stötta personer med att få en mer fungerande och strukturerad vardag. Finns behov av mer omfattande insatser (en eller flera personer som man träffar regelbundet i hemmiljö som aktivt stöttar i vardagens aktiviteter) kan ni vända er till biståndshandläggarna i er kommun för att ansöka om boendestöd. Ni hittar mer information om boendestöd om du söker på internet. Hur kommunen organiserar dessa insatser skiljer sig från kommun till kommun. Om ni ringer till er kommuns växel/kontaktcenter kan de säkert lotsa er vidare till rätt handläggare.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag har två döttrar med neuropsykiatriska diagnoser. Den yngsta, nu 13 år, har autistiskt syndrom […]

Fråga
Jag har två döttrar med neuropsykiatriska diagnoser. Den yngsta, nu 13 år, har autistiskt syndrom. Hon har nu efter att jag anmälde hennes situation i skolan till skolinspektionen fått en elevassistent. Hon klarar nu att vara i skolan och hon undervisas i en liten grupp (fyra barn med liknande diagnoser) för det mesta. Hon förväntas även delta i genomgång av uppgifter i sin stora klass. Trots detta stöd så har hon inga betyg i vissa ämnen och i de ämnen hon får betyg är det E eller F. Hon är själv besviken då hon tycker att hon gör sitt bästa. Hon ligger strax under normalbegåvning enligt BUP:s utredning. Hon borde alltså klara skolarbetena. Men bevisligen gör hon inte det. Kan en arbetsterapeut vara till hjälp med själva utformningen av inlärningen? Jag anser att skolan inte har den kompetens som behövs när det gäller dessa barn med neuropsykiatriska diagnoser. Jag har föreslagit för rektorn att ta hjälp av arbetsterapeuter. Men får till svar att de jobbar inte på det viset. Och att de tar hjälp av dem, men bara när det gäller motoriska funktionshinder. Hur ser ni på detta?

Svar
Arbetsterapeuter i skolan är något vi arbetsterapeuter ser som något oerhört positivt. Skolan är en arena där våra kunskaper om till exempel bedömningar avseende aktivitet och delaktighet, anpassningar och teknikstöd/kognitivt stöd skulle komma väl till hands för personer med alltifrån lindriga kognitiva nedsättningar till svårare tillstånd. I dagsläget är det tyvärr inte vanligt att arbetsterapeuter är knutna till skol- och elevhälsan men det finns några goda exempel runt om i landet. Googla på arbetsterapeut/skola så kommer det upp lite olika träffar.

En arbetsterapeut ersätter inte en specialpedagog utan kompletterar denna. De arbetsterapeutiska insatserna är inte direkt knutna till skolans kunskapsmål, men skapar förutsättningar för eleven att kunna göra vad de behöver för att lyckas nå dessa mål. Insatserna behöver inte enbart vara kopplade till tiden eleven är i skolan utan kan även handla om till exempel att hitta fungerande morgonrutiner för att komma iväg till skolan.

Eftersom det inte finns arbetsterapeut på skolan där ditt barn går är min rekommendation att kontakta den arbetsterapeut som var i din dotters utredning/behandling och be om råd hur du skall gå tillväga. Har ni inte någon kontakt med arbetsterapeut så kan man alltid rådgöra med arbetsterapeut på närmaste Barnhabilitering eller Barn- och ungdomspsykiatri.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...