Frågor & svar

Vad innebär en “rehabiliteringsbedömning” och behövs det remiss för det? […]

Fråga:

En anhörig har tidigare diagnostiserats med EDS-HT III, men då hen skulle förnya läkarintyget ändrade läkaren diagnos till Myalgi, Överrörlighet med mera. Läkaren skrev sedan till Försäkringskassan att hen bör göra en rehabiliteringsbedömning, men remitterade ej vidare till sjukgymnast eller arbetsterapeut. Läkaren informerade inte heller om detta under min anhörigas besök. Läkaren har nu slutat och min anhöriga har tappat förtroendet för sin vårdcentral, men har samtidigt på grund av smärta svårt att ta tag i sin situation och boka ny tid/genomföra ny läkarundersökning.

Min fråga är således: Vad innebär en “rehabiliteringsbedömning” och behövs det remiss för det?

Svar:

Jag vet inte riktigt vad läkaren menade med “rehabiliteringsbedömning”. Det kan innebära att man kommer till en rehabklinik och där genomgår en utredning utifrån smärtan för att se vilka konsekvenserna av smärtan som finns i vardagen. Där kan man också göra en bedömning av individens vilja och motivation att delta i en smärtrehabilitering. Ett annat antagande är att en “rehabiliteringsbedömning” är en utredning av individens arbetsförmåga, detta görs vid särskilda kliniker av personal utbildad att göra detta.

För att träffa en arbetsterapeut behövs ingen remiss utan man kan själv boka in ett besök.

Med vänlig hälsning

Marita Rydå
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Har efter MR-röntgen en konstaterad spinal stenos i nackryggen. Känner att jag nog skulle bli bättre med en avlastningskudde[…]

Fråga

Har efter MR-röntgen en konstaterad spinal stenos i nackryggen. Känner att jag nog skulle bli bättre med en avlastningskudde för nacken för att få bättre sömn, slippa tryck i huvudet och smärta. Kan en arbetsterapeut hjälpa mig att prova ut ett sådant hjälpmedel eller måste jag själv försöka köpa en kudde på vinst och förlust?

Svar

Det är väldigt olika hur möjligheter att förskriva och prova ut exempelvis nackkuddar ser ut. Det beror på landstingens olika avtal kring vilka produkter som är förskrivbara hjälpmedel. Tipset är att ändå vända sig till en arbetsterapeut i primärvården och ställa frågan direkt till verksamheten så får de svara om det är möjligt eller ej.

Med vänlig hälsning

Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

min mamma har osteoporos kan hon få hjälp med en stol eller liknande?

Fråga

Min mamma har osteoporos kan hon få hjälp med en stol eller liknande?

Svar

Jag tolkar denna fråga som att det handlar om en arbetsstol som hjälpmedel? Om man har rätt att få en arbetsstol beror på det lokala regelverket för hjälpmedel i landstinget/kommunen och vilka produkter som respektive landsting har upphandlat.

Kontakta arbetsterapeuten i primärvården och ställ frågan, de kan det lokala regelverket för just din kommun. Det är också möjligt att arbetsterapeuten kan ge råd om produkter som man kan köpa själv som underlättar.

Med vänlig hälsning

Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Vi har ansökt om bostadsanpassning hos våran kommun […]

Fråga
Vi har ansökt om bostadsanpassning hos våran kommun. Det gäller utbytte av ett staket som gränsar mot en större bäck. Vi har ansökt om ett annat staket av nöt samt plantering av en häck. Detta för att vår extremt snabba och klättringsbenägna dotter på 4 år med svår autism inte ska lyckas att klättra över och i värsta fall drunkna i bäcken. Vi ser det som en otroligt nödvändig säkerhetsåtgärd som också kan lugna våra hjärtan en aning. Vi har som sagt skickat in handlingarna som nu kommit tillbaka för att kommun vill ha kompletterande uppgifter. En leg. arbetsterapeut måste skriftligen göra sin bedömning om detta är nödvändigt och rätt åtgärder. Kommun bistår inte med en sådan. Hur kan vi få hjälp med detta på ett snabbt sätt?

Svar
När det gäller bostadsanpassningar så behövs det nästan alltid ett intyg från en arbetsterapeut som intygar funktionshindrets art samt hur boendemiljön kan inverka negativt på det dagliga livet. Anpassningar kan göras för ökad tillgänglighet som är vanligast men även som en skyddande åtgärd. Den egna tomten brukar inräknas i boendet. Däremot inte fritidshus med tomt – det brukar man få bekosta själv. Arbetsterapeuten brukar alltid göra ett hembesök för att kunna få en uppfattning om miljön som behöver anpassas. Jag vet inte var ni bor, men en 4-åring med diagnosen autism brukar vara inskriven på ett habiliteringscenter och där finns det arbetsterapeuter. Annars kan man få kontakt med arbetsterapeut i primärvården men de är inte alltid så insatta i barn och deras problematik. Ni borde kunna få hjälp någonstans ifrån. Jag förstår att det nu kanske känns lite akut just under sommaren och då har ju också många semester. Ibland kan de i kommunen som ansvarar för bostadsanpassningen kanske påbörja ärendet och låta intyget komma in lite senare.

Med vänliga hälsningar
Maude Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig […]

Fråga
Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig, måste man köpa den själv eller räknas det som ett hjälpmedel som kan skrivas ut av till exempel arbetsterapeut?

Svar
När det gäller vad som kan förskrivas som hjälpmedel ser det olika ut i landet beroende på var man bor och de lokala bestämmelser som finns. Det är ganska vanligt att personen behöver köpa in dator/surfplatta själv men programvara/app kan bekostas som hjälpmedel. Kontakta arbetsterapeuten där personen som behöver hjälpmedlet bor så får ni hjälp med vad som kan förskrivas i det området.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter […]

Fråga
Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter som är diagnostiserad med Aspergers. Har tidigare läst att det funkar, och jag tänker att min mormor, utan att hon förstod, använde tungt täcke just av denna anledning, att hon fick sova bättre, just vad min dotter behöver.

Svar
Har din dotter en pågående vårdkontakt till exempel inom Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Barnhabiliteringen kan ni i första hand vända er dit och fråga om möjlighet finns att träffa arbetsterapeut för en bedömning inför eventuell förskrivning.

Om din dotter inte har någon pågående vårdkontakt kan ni kontakta arbetsterapeut på den vårdcentral där din dotter tillhör. Vad som finns i sortiment (det vill säga vilket/eller vilka typer av tyngdtäcken som finns att förskriva) kan se olika ut beroende vart man bor i landet. På vissa ställen är tyngdtäcken kostnadsfria och på andra kan man få betala en summa/alt hyra. För att få information om hur det förhåller sig när ni bor kan ni ringa till närmaste hjälpmedelscentral.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur arbetar arbetsterapeuter med patienter med osteoporos?

Fråga
Hur arbetar arbetsterapeuter med patienter med osteoporos?

Svar
Som arbetsterapeuter utgår vi från personens aktivitets- och delaktighetsnedsättning och våra insatser kan vara förebyggande, kompenserande eller förbättrande. Beroende på vilka aktivitetsnedsättningar personen har kan det vara olika insatser allt från att informera om fallrisk och underlättande av vardagliga aktiviteter till att anpassa miljön så att till exempel risk för fall minskar.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min mamma har primär progressiv afasi och talar allt sämre samt har även svårt att läsa […]

Fråga
Min mamma har primär progressiv afasi och talar allt sämre samt har även svårt att läsa. Hon är en van datoranvändare och känner också att hon numera inte klarar av att använda datorn som tidigare. Hon har fått hjälp med att läsa upp texten på skärmen, men finns det något annat som kan hjälpa henne att komma ihåg själva datorhanteringen och dess basfunktioner. Bilder/symboler, enklare programvaror eller andra idéer som gör att vi kan hjälpa henne att använda datorn även fortsättningsvis?

Svar
Många gånger kan lätt-lästa underlag eller bilder underlätta hantering av till exempel dator. Demensförbundet har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan framarbetat enkla instruktioner för att använda mobil/smartphone eller surfplatta. Mer information finns på http://www.sv.se/allakansurfa. Dessa instruktioner är inte för dator men kan kanske hjälpa i hur man kan förenkla instruktioner. Det kan också vara så att det kan vara lättare att använda en surfplatta där man direkt på skärmen pekar på den symbol man vill använda jämfört med en dator med mus- och tangentbordshantering.

Undersök gärna om det finns Kommunikationsmottagning eller verksamhet inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) eller liknande på din mammas hemort och kontakta dem för stöd och hjälp.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Vilka hjälpmedel finns för rörelsehindrade? Jag har fått besked att Voice express talsyntes rösthjälpmedel […]

Fråga
Vilka hjälpmedel finns för rörelsehindrade? Jag har fått besked att Voice express talsyntes rösthjälpmedel, ej fås från 1 maj förra året. Jag kan ej använda armar så är i behov av röststyrd dator för att skriva. Studerar språk samt skriver mycket dikter samt böcker och vill gärna kunna skicka mejl etc. Nu måste assistent göra allt.

Svar
Kommunikationshjälpmedel som Voice express är ett exempel på ett hjälpmedel som på det flesta platser i Sverige provas ut på en hjälpmedelscentral eller dataresurscenter eller liknande. Alla regioner/landsting/kommuner har egna riktlinjer och vilka produkter man kan få är därför lite olika på olika ställen. Till exempel kan man få Voice express utprovat som hjälpmedel i Norrbotten där jag arbetar.

För att få ett bra hjälpmedel utprovat som ersättning för att man inte kan skriva själv med händerna så finns flera tänkbara alternativ. Man kan styra ett tangentbord med exempelvis hakan, munnen, ögonstyrning eller kanske en röststyrd programvara till en dator är det bästa. Sen beror det helt på till vilken produkt den ska kopplas ihop med.

Det jag vill förmedla är att det behövs en noggrann utredning av en hjälpmedelskonsulent där du bor för att få detta till att fungera bra. Man måste också få hjälp och råd att trimma in grejerna så att det blir riktigt bra för just dig.

En remiss till en hjälpmedelscentral får du via din distriktsarbetsterapeut eller kommunala arbetsterapeut som du tillhör. Vänd dig dit för att få hjälp.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Medicinskt ansvarig för rehabilitering/hjälpmedelssamordnare

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Svar
Arbetsterapeuten har ingen specifik behandling för tvång, det vill säga vad som ryms inom OCD/tvångssyndrom, men kan förstås vara ett komplement till annan medicinsk eller psykologisk behandling när det handlar om att förändra vardagens aktiviteter.

Ibland kan mycket fasta rutiner också vara det mest effektiva sättet att utföra en aktivitet. För vissa personer (inte sällan för personer med autismdiagnos) kan till exempel metoden att dela upp aktiviteten i dess olika delmoment och sedan alltid utföra dessa i exakt samma ordning varje gång, vara hjälpsamt. För en utomstående kan detta te sig som ett tvång, medan det för individen alltså kan vara det mest effektiva sättet.

I det sistnämnda kan arbetsterapeuten med sin specifika kunskap om aktiviteter och dess utförande, hjälpa personen att kompensera för sin funktionsnedsättning och träna upp förmågan att utföra en aktivitet – till exempel att duscha. Det kan t ex vara en bildserie som kan stödja personen att få med alla moment i utförandet eller i inlärningen av aktiviteten.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Wahlström Wärngård
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...