Barn

Har ditt barn svårt att leka, delta i skolarbetet eller klara andra vardagliga aktiviteter? Då kan en arbetsterapeut stödja barnet att vara aktivt.

Arbetsterapeuten

  • utreder barnets förmåga att delta i för barnet normala aktiviteter.
  • stödjer barnet att vara aktivt och motverka isolering och passivering.
  • hittar sätt för att kompensera för funktionsnedsättningen.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar rörlighet samt minnes- och planeringsproblem.
  • ger tips på produkter som du kan köpa själv till ditt barn och som kan underlätta i vardagen.
  • ger råd om hur bostad och närmaste omgivning kan anpassas.
  • ger stöd vid anpassning av skol- och förskolemiljö.
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Frågor om barn