Demens (ex. Alzheimer, kognitiv svikt)

Har du svårt att klara av din vardag – att minnas, planera och passa tider? Då borde du träffa en arbetsterapeut. Arbets­terapeuten kan stödja dig i att klara av dina vardagliga aktiviteter och dina anhöriga att hantera den nya situationen.

Arbetsterapeuten

  • utreder din förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig att klara av din vardag och motverka passivering.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar förflyttning och kompenserar för minnes- och planerings­svårigheter.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • erbjuder råd om hur din bostad och din närmaste omgivning kan anpassas.
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Frågor om demens (ex. Alzheimer, kognitiv svikt)