Psykiatri (ex. depression och ångest)

Har du svårt att klara av din vardag – allt från att gå upp på morgonen till att klä dig, laga mat och komma i väg hemifrån? Då borde du träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten

  • utreder dina vanor och rutiner.
  • hjälper dig att utveckla nya sätt för att bättre hantera vardagen.
  • ger förslag på hur du får balans mellan dina aktiviteter.
  • hjälper dig att hitta sätt för hur du kan hantera situationer som skapar ångest.
  • hjälper dig att skaffa, och behålla, en hälsosam livsstil.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.

Frågor om psykiatri