Fallprevention (ex. åldrande, balans)

Har du ramlat utomhus eller i din bostad på sistone, eller är du orolig att du ska göra det? När du blir äldre eller drabbas av en sjukdom kan du få problem med att hålla balansen. Tillsammans med en arbetsterapeut kan du minska fallrisken.

Arbetsterapeuten

  • utreder och analyserar fallrisken.
  • gör en genomgång av din bostad och din närmiljö.
  • hjälper dig att hitta nya sätt att utföra dina aktiviteter.
  • provar ut hjälpmedel, exempelvis rollator eller käpp.
  • ger tips på bra produkter till din bostad som du kan köpa själv och som underlättar för dig i vardagen.

Frågor om fallprevention