Nedsatt syn

Har du svårt att läsa, skriva, orientera och förflytta dig på grund av nedsatt syn? En arbetsterapeut kan stödja dig i att klara av dina vardagliga aktiviteter bättre.

Arbetsterapeuten

  • utreder hur din synnedsättning påverkar dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig att träna in nya sätt att utföra dina aktiviteter på.
  • ger förslag på hur din omgivning kan anpassas.
  • provar ut enklare synhjälpmedel.
  • visar på hur andra sinnen kan kompensera för synen.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv.

Frågor om nedsatt syn