Neuropsykiatri (ex. ADHD, Asperger)

Har du svårt att koncentrera dig eller att planera och få tiden att räcka till? Tycker du att det är problematiskt att komma i gång och att avsluta det du har påbörjat? Då kan en arbetsterapeut stödja dig i att få bättre kontroll och struktur i din vardag.

Arbetsterapeuten

  • utreder dina vanor, rutiner och aktiviteter i din vardag.
  • ger förslag på struktur för att klara dina vardagliga aktiviteter.
  • hjälper dig att utveckla rutiner för att bättre hantera vardagen.
  • hjälper dig att prova ut hjälpmedel, exempelvis tids- eller minneshjälpmedel.
  • ger förslag på hur vardagsteknik som mobil eller dator kan användas som hjälpmedel.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • stödjer dig i dina studier och anpassar din skolmiljö.
  • stödjer dig i arbetsträning och anpassar din arbetsplats.

Frågor om neuropsykiatri