Rörelseorganens sjukdomar (ortopedi, reuma)

Har du får svårt att klara av din vardag, ditt arbete eller dina fritidsaktiviteter? Rörelseorganens sjukdomar och skador kan leda till begränsad rörelseförmåga och smärta som i sin tur kan medföra att du inte kan utföra dina vardagliga aktiviteter. Med arbetsterapeutens stöd kan det förebyggas.

Arbetsterapeuten

  • utreder hur rörelsenedsättning, styrka och smärta påverkar din aktivitetsförmåga.
  • ger förslag på nya sätt att utföra dina dagliga aktiviteter.
  • visar hur du kan skona dina leder och förebygga en försämring.
  • ger råd om förflyttningar och hjälpmedel inför och efter operation.
  • provar ut tekniska hjälpmedel och ortoser, till exempel handledsstöd.
  • ger råd och tips på bra produkter som du kan köpa själv.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.
  • ger råd om hur bostad och närmaste omgivning kan anpassas.
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Frågor om rörelseorganens sjukdomar (ortopedi, reuma)