Stress

Känner du dig uppjagad och har svårt att sova, passa tider eller minnas det som har bestämts? Påverkar stressen dina vardags­­aktiviteter? Då borde du träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten

  • utreder hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter i din vardag.
  • ger förslag på hur du får balans mellan aktiviteter och vila.
  • stödjer dig i att klara av dina vardagliga aktiviteter.
  • hjälper dig att hitta sätt så att du bättre kan hantera situationer som stressar dig.
  • ger förslag på hur vardagsteknik som mobil eller dator kan användas som hjälpmedel.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.

Frågor om stress