Neurologiska sjukdomar (ex. stroke, MS och Parkinson)

Har du svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter eller att komma tillbaka till arbetet efter din stroke? Då borde du träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten

  • utreder din förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig i din träning att klara av din vardag.
  • hjälper dig att kompensera för din funktionsnedsättning.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar förflyttning eller kompenserar för minnessvårigheter.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • ger råd om hur du kan anpassa din bostad och närmiljö.
  • skriver intyg om bostadsanpassning.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.

Frågor om neurologiska sjukdomar