Posts Tagged ‘ADD’

Jag är grymt opraktisk vilket är ett stort problem för mig. Av alla utbildningar jag har gått så har jag mer eller mindre misslyckats med de praktiska momenten. Hur kan en arbetsterapeut hjälpa mig?[…]

Fråga:

Jag väntar på att göra en arbetsterapiutredning för att sedan sättas på kö för en eventuell arbetsterapeutisk behandling. Jag väntar även på en NPF-utredning för ADD och/eller autism.
Jag är grymt opraktisk vilket är ett stort problem för mig. Av alla utbildningar jag har gått så har jag mer eller mindre misslyckats med de praktiska momenten.
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa mig med detta?
“Kom ihåg”-appar och tyngtäcken kommer inte hjälpa mig ute i verksamheten/arbetslivet. Av samma skäl har jag svårt att se hur jag skulle kunna implementera in fasta rutiner i ett arbetsliv då det är ytterst få yrken som inte ställer krav på visst mått av anpassningsbarhet och flexibilitet. Jag skulle behöva hitta strategier för komma runt problemen för att nå målet´.

Svar:

Min rekommendation till dig är att genomföra arbetsterapeututredningen som ett led i att hitta strategier som passar just dig och den situation du är i. I en arbetsterapeutisk utredning kartläggs dina förmågor och miljön du befinner dig i  (till exempel en arbetsplats) så att behandlingen svarar upp mot just dina behov. Strategier behöver inte handla om kom ihåg-lappar eller fasta rutiner (fungerar för en del personer men inte för alla),  utan strategier ska vara individuellt anpassade där hänsyn tas både till dina förmågor och miljön du befinner dig i.

Utan att veta mer ingående vad dina svårigheter är det svårt att uttala mig om vilka strategier som skulle kunna vara aktuella för dig – där kommer den arbetsterapeutiska utredningen visa vägen framåt. Vanligtvis är arbetsterapeutisk behandling en kombination av hjälpmedel, strategier och anpassningar i miljön.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Vad finns det för hjälp att få med studier på högskolenivå om man har en ADD-diagnos?

Fråga:
Vad finns det för hjälp att få med studier på högskolenivå om man har en ADD-diagnos?

Svar:
I Sverige ska studenter med funktionsnedsättning ha samma möjligheter att läsa på högskolan som andra studenter. Varje Universitet/Högskola ska därför erbjuda särskilt pedagogiskt stöd. Vilka stödåtgärder som finns att tillgå kan skifta för lärosäte till lärosäte. Min rekommendation är att ta kontakt med den skola du vill studera vid och höra vad de har att erbjuda. Information om att studera med funktionsnedsättning ska finnas på respektive skolas hemsida. Ofta behöver man kunna styrka sin funktionsnedsättning genom ett intyg.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Jag har ADD med atypiska drag (autistiska) och undrar vad jag ska tänka på vid anställning?[…]

Fråga:

Jag har ADD med atypiska drag (autistiska) och undrar vad jag ska tänka på vid anställning? Jag har aldrig klarat av heltidsarbete och blir uttråkad fort samt är mycket stresskänslig. Vet inte vad jag ska säga till arbetsgivaren, har ej påbörjat arbetet ännu.

Svar:

Hur förutsättningarna ska se ut i en arbetssituation varierar stort mellan personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Generellt utifrån diagnoserna du nämner kan en tydlig avgränsad arbetsbeskrivning med möjlighet till varierande arbetsuppgifter vara bra utgångspunkter.

Du skriver att du aldrig klarat av heltidsarbete. Om tjänsten du ska påbörja nu är på heltid kan du prata med din läkare/behandlande kontakt om ett alternativ skulle kunna vara att ansöka om deltids aktivitets-/sjukersättning för att möjliggöra tid för återhämtning. Detta för att skapa förutsättningar att orka med ett arbete över tid.

En del personer upplever det svårt att säga till en ny arbetsgivare att man har en neuropsykiatriska diagnos och vad det innebär. Jag brukar då rekommendera att framhålla på vilket sätt arbetet behöver läggas upp för att fungera som bäst. Till exempel: “Jag fungerar bäst om arbetsuppgifterna är tydligt avgränsade och varierande”, istället för att säga: ”Jag har låg uthållighet.” I dokumentationen från din NP-utredning kan du eventuellt hitta information om just dina behov och förutsättningar.

Lycka till med din nya anställning!
Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min partner har förmodligen ADD. Han påbörjade en utredning som han typiskt nog aldrig slutförde […]

Fråga
Min partner har förmodligen ADD. Han påbörjade en utredning som han typiskt nog aldrig slutförde. Vi älskar varandra och vill leva med varandra men ett stort problem är hans problem med att hålla ordning och reda hemma. Jag mår väldigt dåligt när det är kaos och smutsigt hemma och det känns som att jag inte får plats på grund av att hans kaos tar över. Han inser problematiken och försöker allt han kan att få mera ordning men jag är rädd att det aldrig kommer att gå om vi inte får hjälp. Just nu bor vi inte tillsammans på grund av det här men vill gärna göra det i framtiden. Jag undrar därför vilken hjälp som finns att få utifrån så att jag slipper få rollen som den tjatiga och han som den som känner sig misslyckad?

Svar
Det finns hjälp att få. Om din särbo har kontakt på vårdcentralen, öppenvårdpsykiatrin eller kommunens hälso-och sjukvårdsteam kan ni vända er dit. I dessa verksamheter finns arbetsterapeuter som kan stötta personer med att få en mer fungerande och strukturerad vardag. Finns behov av mer omfattande insatser (en eller flera personer som man träffar regelbundet i hemmiljö som aktivt stöttar i vardagens aktiviteter) kan ni vända er till biståndshandläggarna i er kommun för att ansöka om boendestöd. Ni hittar mer information om boendestöd om du söker på internet. Hur kommunen organiserar dessa insatser skiljer sig från kommun till kommun. Om ni ringer till er kommuns växel/kontaktcenter kan de säkert lotsa er vidare till rätt handläggare.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? […]

Fråga
Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? Så att de ständigt inte missuppfattar en och vrider det jag berättar till något helt annat? Verkar som att de aldrig förstår en och nu lider då mina barn i detta och soc blir inblandade. Hur skall man få ut rätt information?

Svar
Det är viktigt att man tar hjälp av någon professionell person man litar på (arbetsterapeuten exempelvis), som kan informera direkt till personalen. Den som informerar får inte vara för teoretisk utan det är viktigt att man är konkret och belysande samt gärna relaterar till något som personer utan funktionsnedsättningar känner till. Exempelvis hur det är de första dagarna på ett nytt jobb och att det för personer med ADD kan vara så hela tiden (detta var bara ett exempel som jag tycker att många kan relatera till – det kanske inte alls är lämpligt här). Sedan är det så att droppen urholkar stenen – det kanske inte räcker med en gång.

Med vänliga hälsningar

Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Fråga
Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Svar
Man kan stödja personer med ADHD och ADD på många olika sätt. Detta beroende på vilka och hur stora svårigheterna är, och även beroende på vilka resurser personen har såklart.

För en del jag träffar räcker det med att ha någon att bolla sina problem och ideér med för att hitta lösningar på hur man kan få sin vardag att fungera. Det kan handla om att tex. hitta bra rutiner för att inköp och städ eller finna strategier som gör att det är lättare att komma ihåg. En del personer kan behöva någon att göra vardagssysslorna med för att på så sätt på sikt komma igång och göra på egen hand. Då kan det tex. handla om boendestöd.

Det finns en hel del hjälpmedel. Vilka som är förskrivbara (det vill säga hjälpmedel som man kan få låna efter en behovsbedömning av arbetsterapeut) skiftar från landsting till landsting. Kontakta gärna arbetsterapeut på din vårdcentral för mer information vad som gäller där du bor. Exempel på hjälpmedel kan vara handdatorer som till exempelunderlättar för planering och komihåg, klockor med flertalet ställbara alarm, tyngdtäcken som kan hjälpa till så att det blir lättare att varva ner och somna på kvällen. Ett hjälpmedel kan även vara sådant man köpa i en vanlig affär till exempel en almanacka. Vissa personer använder även sina mobiltelefoner och deras funktioner/applikationer som stöd.

Kolla gärna in Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida på länken nedan för mer information.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...