Posts Tagged ‘adhd’

Min son är nio år och har precis fått diagnosen ADHD […]

Fråga
Min son är nio år och har precis fått diagnosen ADHD. Har får bra stöd i skolan, men har väldigt svårt att koncentrera sig hemma när han ska göra sina läxor. Han blir lätt distraherad och har svårt att sitta still. Finns det några tips att ge som kan underlätta läxläsningen?

Svar
Så bra att din son får rätt hjälp i skolan. Att ge råd om vad som skulle vara bra för ditt barn hemma utan att känna ditt barn eller er och er familj är inte alldeles lätt. Att ha en ADHD-diagnos betyder att ha en kombination av olika symptom, men vad som triggar dessa och i vilka situationer de visar sig, är individuellt för varje barn. Mitt första råd är att undersöka om ni kan få hjälp av en arbetsterapeut, till exempek på habiliteringen på din hemort eller från barn och ungdomspsykiatrin om ni tillhör dem, som kan analysera läxläsningssituationen som den ser ut för din son tillsammans med er och sen ge riktade råd. Jag kan bara ge lite allmänna råd hur man kan tänka i olika situationer.

  • Det första är att utgå från den hjälp han får i skolan, hur ser den ut när den fungerar? Kan ni ta några idéer från den och överföra till er hemsituation? Ofta är skolsituationen bra och tydligt strukturerad så att barnet vet att; nu skall jag jobba i x antal minuter och sen ringer det ut till rast. Kanske har ditt barn svårt med tidsuppfattningen? Då kan ni göra som i skolan genom att bestämma att; nu skall du sitta med läxan i en kvart/en halvtimme, sen är det ”rast”. Ställ en äggklocka eller använd tids-stavar som finns som appar till smart-phonen om ni har en sådan. Det finns också speciella hjälpmedel som en arbetsterapeut kan förskriva om behov föreligger som gör tiden konkret för ditt barn.
  • Vad är det som stör ditt barn, intryck han ser, eller tankar som han får? Det kan vara bra att fundera på detta, för hur miljön runt läxläsande skall anpassas är lite beroende på det. Om han störs av saker som händer runt honom kan det vara bra att han sitter på en plats där intrycken är minimerade och inga syskon som leker stör osv. Vissa barn kan för att kunna stänga av störande intryck må väl av att använda hörlurar. I vissa fall kan musik som barnet tycker om vara en bra ”ljudvägg” som kan vara  lättare att koppla bort än att tex syskon som leker eller någon tittar på TV.  I de fall där barnets egna tankar stör barnet mest, kanske någon måste sitta bredvid och föra tillbaks barnet till läxan. Men då skall denna person  inte svara på alla ovidkommande kommentarer och frågor utan säga – ”det skriver jag ner så pratar vi om det sig när ”äggklockan” ringer”. I vilket fall kan en speciell plats som signalerar läxläsning och en speciell tid på dagen vara bra för att skapa en tydlig rutin.
  • Om barnet har en motorisk oro kan man fundera på sittställningen. Det finns speciella dynor med bollar i som ger en känselupplevelse som kan vara tillräckligt för att inte barnet skall behöva glida om kring på stolsitsen. En så kallad Stokke stol där barnet sitter i en ställning som är knä-sittande kan ibland ge bra effekt. Vissa barn behöver röra sig, kan man tillåta det så länge barnet inte springer i väg och gör annat?

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...

Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Fråga
Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Svar
Man kan stödja personer med ADHD och ADD på många olika sätt. Detta beroende på vilka och hur stora svårigheterna är, och även beroende på vilka resurser personen har såklart.

För en del jag träffar räcker det med att ha någon att bolla sina problem och ideér med för att hitta lösningar på hur man kan få sin vardag att fungera. Det kan handla om att tex. hitta bra rutiner för att inköp och städ eller finna strategier som gör att det är lättare att komma ihåg. En del personer kan behöva någon att göra vardagssysslorna med för att på så sätt på sikt komma igång och göra på egen hand. Då kan det tex. handla om boendestöd.

Det finns en hel del hjälpmedel. Vilka som är förskrivbara (det vill säga hjälpmedel som man kan få låna efter en behovsbedömning av arbetsterapeut) skiftar från landsting till landsting. Kontakta gärna arbetsterapeut på din vårdcentral för mer information vad som gäller där du bor. Exempel på hjälpmedel kan vara handdatorer som till exempelunderlättar för planering och komihåg, klockor med flertalet ställbara alarm, tyngdtäcken som kan hjälpa till så att det blir lättare att varva ner och somna på kvällen. Ett hjälpmedel kan även vara sådant man köpa i en vanlig affär till exempel en almanacka. Vissa personer använder även sina mobiltelefoner och deras funktioner/applikationer som stöd.

Kolla gärna in Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida på länken nedan för mer information.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Om man har en adhd-diagnos […]

Fråga
Om man har en adhd-diagnos och vill ha hjälp av en arbetsterapeut, vart vänder man sig då? Jag bor i Stockholm.

Svar
Det ser mycket olika ut i landet, beroende på vilket landsting eller sjukvårdsområde man tillhör. Jag vet att i Stockholm kan det till och med skifta beroende på i vilken stadsdel man bor i. Mitt första tips är att vända dig till din vårdcentral. Om inte de har möjighet att ta emot dig där, be om en remiss till arbetsterapeut inom öppenvårdspsykiatrin alternativt  ett närliggande ADHD/Aspergercentra (om det finns).  Skulle inte detta heller funka är mitt andra tips att vända dig till en hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen, de borde rimligtvis veta vart de arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel (och då även gör andra insatser) till personer med ADHD arbetar i ditt bostadsområde.
 
Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...