Posts Tagged ‘afasi’

Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig […]

Fråga
Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig, måste man köpa den själv eller räknas det som ett hjälpmedel som kan skrivas ut av till exempel arbetsterapeut?

Svar
När det gäller vad som kan förskrivas som hjälpmedel ser det olika ut i landet beroende på var man bor och de lokala bestämmelser som finns. Det är ganska vanligt att personen behöver köpa in dator/surfplatta själv men programvara/app kan bekostas som hjälpmedel. Kontakta arbetsterapeuten där personen som behöver hjälpmedlet bor så får ni hjälp med vad som kan förskrivas i det området.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min mamma har primär progressiv afasi och talar allt sämre samt har även svårt att läsa […]

Fråga
Min mamma har primär progressiv afasi och talar allt sämre samt har även svårt att läsa. Hon är en van datoranvändare och känner också att hon numera inte klarar av att använda datorn som tidigare. Hon har fått hjälp med att läsa upp texten på skärmen, men finns det något annat som kan hjälpa henne att komma ihåg själva datorhanteringen och dess basfunktioner. Bilder/symboler, enklare programvaror eller andra idéer som gör att vi kan hjälpa henne att använda datorn även fortsättningsvis?

Svar
Många gånger kan lätt-lästa underlag eller bilder underlätta hantering av till exempel dator. Demensförbundet har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan framarbetat enkla instruktioner för att använda mobil/smartphone eller surfplatta. Mer information finns på http://www.sv.se/allakansurfa. Dessa instruktioner är inte för dator men kan kanske hjälpa i hur man kan förenkla instruktioner. Det kan också vara så att det kan vara lättare att använda en surfplatta där man direkt på skärmen pekar på den symbol man vill använda jämfört med en dator med mus- och tangentbordshantering.

Undersök gärna om det finns Kommunikationsmottagning eller verksamhet inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) eller liknande på din mammas hemort och kontakta dem för stöd och hjälp.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min fru drabbades av en stroke för några veckor sedan och nu har hon fått afasi […]

Fråga
Min fru drabbades av en stroke för några veckor sedan och nu har hon fått afasi. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av att hjälpa henne. Vi har så svårt att kommunicera med varandra nu.

Svar
När någon drabbas av stroke så kan det ibland kännas svårt och det är mycket som blir annorlunda. Beroende på vilket område i hjärnan som drabbats kan olika funktioner drabbas. Vanligen så sker en del spontan läkning under framförallt  första halvåret – året men det är viktigt att försöka öva upp de funktioner som försämrats.

Många gånger så förstår en person som fått afasi vad som sägs till denne men kan ha svårt att svara på ett adekvat sätt. Du kan underlätta er kommunikation genom att ställa enkla frågor, t ex ja eller nej frågor, bara en fråga i taget i lugnt tempo, och ge gott om tid för henne att svara. Då kanske din fru kan svara med enkla gester. Många gånger kan en enkel Bildtolk underlätta kommunikationen. Enkla bilder på anhöriga, på saker som din fru tyckt om att göra och så vidare, så att hon kan visa genom att peka på bilderna. Fråga gärna din frus arbetsterapeut eller logoped om det kan vara något för din fru.

Ibland kan det vara lättare för en person med stroke att förstå vad du vill om du visar med kroppen vad du vill istället för att säga det. Det gäller att ha tålamod och hitta det sätt som fungerar för just er två. Kontakta gärna din lokala strokeförening som kan vara ett stöd för både dig och din fru där ni kan träffa andra i samma situation.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr.

Läs mer ...