Posts Tagged ‘asperger’

Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter […]

Fråga
Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter som är diagnostiserad med Aspergers. Har tidigare läst att det funkar, och jag tänker att min mormor, utan att hon förstod, använde tungt täcke just av denna anledning, att hon fick sova bättre, just vad min dotter behöver.

Svar
Har din dotter en pågående vårdkontakt till exempel inom Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Barnhabiliteringen kan ni i första hand vända er dit och fråga om möjlighet finns att träffa arbetsterapeut för en bedömning inför eventuell förskrivning.

Om din dotter inte har någon pågående vårdkontakt kan ni kontakta arbetsterapeut på den vårdcentral där din dotter tillhör. Vad som finns i sortiment (det vill säga vilket/eller vilka typer av tyngdtäcken som finns att förskriva) kan se olika ut beroende vart man bor i landet. På vissa ställen är tyngdtäcken kostnadsfria och på andra kan man få betala en summa/alt hyra. För att få information om hur det förhåller sig när ni bor kan ni ringa till närmaste hjälpmedelscentral.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa vid tvångssyndrom (OCD) och neuropsykiatrisk diagnos (Asperger)?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa vid tvångssyndrom (OCD) och neuropsykiatrisk diagnos (Asperger)?

Svar
Har en person med Aspergers syndrom svårigheter i vardagen kan en arbetsterapeut vara behjälplig. Behandlingen kan innebära till exempel strukturstödjande samtal, träning i vardagsaktivitet/anpassning av vardagsaktiviteter samt kognitiva hjälpmedel/kognitivt stöd (avseende exempelvis planering, struktur och minne).

Vad det gäller tvångssyndrom sker behandling vanligtvis via psykolog med specialistkompetens. Handlar det inte om att behandla tvånget utan mer att lära sig leva med det, kan en arbetsterapeut tillsammans med personen jobba med att finna livskvalitet i vardagen trots tvång. Är det inte ett regelrätt tvångssyndrom utan att handlingarna är till hjälp för att hålla ordning på tillvaron (måste diska allt direkt annars går det inte att koncentrera sig på något annat eller innan man går iväg till jobbet så måste man stå en stund och titta på ett visst fönster därför att det är ett sätt att samla sig och finna lugn etc.) handlar det om ett ”funktionellt tvång”. Har man handlingar likt dessa som är dysfunktionella kan en arbetsterapeut tillsammans med personen hitta alternativa handlingar som är mer funktionella.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min son som är snart sju år har precis diagnostiserats med Asperger […]

Fråga
Min son som är snart sju år har precis diagnostiserats med Asperger. Kan en arbetsterapeut hjälpa till med skolarbetet? Jag är rädd för att han inte kommer att klara av skolan eller kunna knyta an till klasskompisarna.

Svar
Arbetsterapeuter är inte (utom i några få kommuner) anställda inom skolan. Men du kan ändå komma i kontakt med arbetsterapeuter inom Barn- och ungdomshabiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin och i så kallade neuropsykiatriska utredningsteam. Arbetsterapeuten kan stötta barnet och lärarna i skolarbetet genom att förklara barnets svårigheter och hur dessa kan te sig i konkreta skolsituationer och i kamratkontakter, och kan också ge råd om hur arbetsuppgifter och olika skolsituationer kan anpassas och modifieras för att din son skall ha lättare att delta i dem. Dessutom kan arbetsterapeuten, beroende på din sons behov, träna honom enskilt att klara svåra situationer. Det kan handla om att kunna använda nya strategier eller hjälpmedel i vardags- och skolsituationer, men det kan också innebära att träna viktiga uppgifter som att kunna klä sig snabbare vid idrotten eller att kunna klara att ta sig till och från skolan.

Vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Med.dr, leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...