Posts Tagged ‘autsim’

Flicka 12 år, efter många år av eskalerande svårigheter, speciellt i skolsituationen, förra året diagnosticerad med autism och adhd utan hyperaktivitet. Är mycket social men saknar nu vänner på grund av kraschad skolgång och medföljande kamratrelationer, följt av svår stress med ångest och depression, samt utbrändhetssymptom.[…]

Fråga:
Flicka 12 år, efter många år av eskalerande svårigheter, speciellt i skolsituationen, förra året diagnosticerad med autism och adhd utan hyperaktivitet. Är mycket social men saknar nu vänner på grund av kraschad skolgång och medföljande kamratrelationer, följt av svår stress med ångest och depression, samt utbrändhetssymptom. Klarar sedan länge nu ej av skolmiljön och dess krav och är mest hemma.

Har sedan diagnosen fått gå på dagslägerverksamhet som finns i kommunen. Hon tycker om denna verksamhet, men skulle behövt fler kamratkontakter.

Flickans föräldrar har sökt hjälp under många år, alltmedan situationen eskalerade.

På grund av måendet har hon testat olika antidepressiva vilket ej hjälpt. Hon har även testat adhd-medicin som ej fungerat. BUP säger att terapi inte ges till barn i hennes ålder då de inte kan tillgodogöra sig det.

Finns det inget mer som kan erbjudas till hjälp?!

Finns det verkligen inte tillgång till någon sorts terapi eller konkret psykologiskt stöd för barn i hennes ålder?

Finns det  arbetsterapeuter som skulle kunna göra en insats i hennes fall?

Svar:

Man kan få insatser vi kommunen, såsom LSS-insatser till exempel avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, läger verksamhet etc. I vissa fall kan det även behövas mer insatser och då brukar det kunna ske via socialtjänsten såsom familjeteam, om man har behov av mycket insatser mot både barn och föräldrar.
Man kan även få vissa insatser från region/landstinget och ibland är det via BUP och ibland är det habiliteringen som ger insatser till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST). Inom båda dessa verksamheter (BUP och hab) finns det arbetsterapeuter som kan hjälpa till kring barnets vardagsfungerande, exempelvis med struktur och schema, utprovning av kognitivt stöd.

Jag har svårt att uttala mig om tillgänglig terapi eftersom det inte faller under arbetsterapi.
Det brukar alltid finnas arbetsterapeuter inom BUP och Habiliteringen som man kan få stöd av. Annars kan man vända sig till arbetsterapeuten som finns inom primärvården/vårdcentralen och i vissa elevhälsoteam (inom skolverksamheten) kan det också finnas arbetsterapeuter.

Med vänlig hälsning

Cecilia Staaf
Leg. Arbetsterapeut

 

Läs mer ...