Posts Tagged ‘demens’

Min mamma har primär progressiv afasi och talar allt sämre samt har även svårt att läsa […]

Fråga
Min mamma har primär progressiv afasi och talar allt sämre samt har även svårt att läsa. Hon är en van datoranvändare och känner också att hon numera inte klarar av att använda datorn som tidigare. Hon har fått hjälp med att läsa upp texten på skärmen, men finns det något annat som kan hjälpa henne att komma ihåg själva datorhanteringen och dess basfunktioner. Bilder/symboler, enklare programvaror eller andra idéer som gör att vi kan hjälpa henne att använda datorn även fortsättningsvis?

Svar
Många gånger kan lätt-lästa underlag eller bilder underlätta hantering av till exempel dator. Demensförbundet har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan framarbetat enkla instruktioner för att använda mobil/smartphone eller surfplatta. Mer information finns på http://www.sv.se/allakansurfa. Dessa instruktioner är inte för dator men kan kanske hjälpa i hur man kan förenkla instruktioner. Det kan också vara så att det kan vara lättare att använda en surfplatta där man direkt på skärmen pekar på den symbol man vill använda jämfört med en dator med mus- och tangentbordshantering.

Undersök gärna om det finns Kommunikationsmottagning eller verksamhet inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) eller liknande på din mammas hemort och kontakta dem för stöd och hjälp.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Min mormor är dement och ofta uppe och promenerar om nätterna och har svårt att komma till ro. Jag funderar på om hon skulle kunna ha användning av ett bolltäcke […]

Fråga:

Min mormor är dement och ofta uppe och promenerar om nätterna och har svårt att komma till ro. Jag funderar på om hon skulle kunna ha användning av ett bolltäcke eller liknande men vad jag har hittat efter lite googlande är endast att yngre personer verkar använda det, är det inget som man kan få om man är äldre? Skulle det kanske fungera på hennes problematik? Eller finns det något annat en arbetsterapeut kan göra kring sömn? Sjuksköterska och läkare har givetvis redan sett över medicinering.

Svar:

Det handlar egentligen inte om huruvida det finns möjlighet att förskriva hjälpmedlet eller inte, utan snarare om att det ser olika ut i landet vilka det är som får förskriva bolltäcken. För att veta vad som gäller där du bor – kontakta din arbetsterapeut. Men bolltäcken används även inom demensvård, det finns ett bolltäcke som är speciellt utformat för personer med demens som är något lättare och med mindre ”bollar” i.

När det gäller sömnproblem kan arbetsterapeut också vara behjälplig med att se hur personens aktivitet under dagen ser ut. En grund för god sömn är ofta är att man har haft varierande aktiviteter under dagen som ger ett behov av vila och sömn.

Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Ranada
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Vad kan en arbetsterapeut göra vid orosproblematik?

Fråga
Vad kan en arbetsterapeut göra vid orosproblematik?

Svar
Vad en arbetsterapeut kan göra vid orosproblematik vid demenssjukdom är bland annat beroende på vad som är orsak till orosproblematiken, om det går att få fram, och hur den uttrycker sig. Det kan därför vara olika saker som kan bli aktuella utifrån den specifika situationen. Arbetsterapeuten kan till exempel använda aktiviteter för att rikta uppmärksamheten mot något annat, något att göra så att oron kan släppa för en stund. Många gånger handlar det om handledning av personal och anhöriga i hur aktiviteter kan anpassas så att personen med demenssjukdom kan delta.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Vad ska man som arbetsterapeut tänka på […]

Fråga
Vad ska man som arbetsterapeut tänka på när det gäller att sysselsätta dementa klienter?

Svar
Allmänt så gäller för dementa som för alla andra när det gäller att hitta sysselsättning/aktivitet är att utgå från personens intressen och förmågor. När det gäller personer med demens bör man tänka på att använda enkla, konkreta instruktioner, undvika abstrakta begrepp, instruktioner och beskrivningar. Ibland kan det vara bättre att visa eller guida den demente i det konkreta utförandet så att de förstår vad som förväntas av dem.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Min pappa är sedan 3 år tillbaka ensammen […]

Fråga
Min pappa är sedan tre år tillbaka ensammen, numera sitter han nästa bara och slötittar på TV, lagar knappast mat ens. Vem kan bedöma om han kan få hemtjänst? Jag hinner inte hjälpa honom mer.

Svar
När det gäller bedömning om hemtjänst är det kommunens biståndsbedömare som gör detta. En arbetsterapeut kan hjälpa till med en utredning av minnesproblematiken samt att bedöma om din far behöver en spisvakt för att undvika olyckor om han skulle glömma plattan igen. Arbetsterapeuten kan också vara behjälplig i att ansöka om bostadsanpassning för spisvakten.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...