Posts Tagged ‘deprimerad’

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en vuxen som lider av långvarig depression och ångest?

Fråga:

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en vuxen som lider av långvarig depression och ångest?

Svar:

Att vara deprimerad innebär att man har tappat lusten att göra något. Det mesta ter sig meningslöst och tungt. Det är svårt att ta sig för något och man blir lätt mycket passiv. Upplevelsen av att inte duga gör ofta att man isolerar sig. Under en kort tid, kan det vara sunt att stanna upp, ta det lugnt och få tid att sörja och kanske att få tid omvärdera vad som är viktigt i livet. Om tillståndet blivit långvarigt kan själva passiviteten och isoleringen i sig vara något som istället vidmakthåller och förstärker depressionen. Vem som helst som skulle utsättas för en sådan passiv och isolerad tillvaro skulle faktiskt till slut tappa lusten.

Vad gäller ångest, så får den ju liknande konsekvenser på vardagen. När ångesten blivit långvarig har livsutrymmet har ofta krympt eftersom man undvikit situationer som framkallat oron. Inte sällan har den ursprungliga källan till oro spritt sig till att gälla allt fler livsområden.

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig att komma igång igen, dels med de vardagliga aktiviteterna men också att hitta tillbaka till lusten att göra saker. Arbetsterapeuten undersöker tillsammans med dig vilka aktiviteter som är mest värdefulla för just din rehabilitering och ni gör tillsammans upp en plan för hur du ska kunna använda de aktiviteterna för att nå återhämtning.

Det finns faktiskt också en speciell arbetsterapeutisk metod som just utvecklats för att främja den egna viljekraften och lusten. Metoden har beforskats i Kanada med gott resultat för just långvarigt deprimerade. Den heter Remotivationsprocessen och den bygger på en modell som de flesta arbetsterapeuter inom psykiatrin är bekanta med (Model of Human Occupation, MoHO).

Förutom det grundläggande att hitta din viljekraft igen kan arbetsterapeuten också hjälpa dig att utveckla nya sätt för att bättre hantera vardagen, ger förslag på hur du får balans mellan dina aktiviteter och hjälpa dig att hitta sätt att behålla en hälsosam livsstil. När det är dags för återgång i arbete, stödjer arbetsterapeuten dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.

Med vänlig hälsning

Gunilla Wahlström Wärngård
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...