Posts Tagged ‘diskbänk’

Jag har en låg diskbänk. Opererats två gånger för lårbensbrott. Går dåligt med krycka. […]

Fråga
Jag har en låg diskbänk. Opererats två gånger för lårbensbrott. Går dåligt med krycka. Finns någon liten arbetsstol som ej tar så mycket plats?

Svar
Den första och viktigaste frågan är om du kan komma tillräckligt nära diskbänken med en stol så att du kan diska sittande? Diskutera frågan om modell av stol och eventuell anpassning av diskbänken med arbetsterapeuten på din hälsocentral eller inom din kommun som har möjlighet att hjälpa dig med detta.

Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...