Posts Tagged ‘elmoped’

Min pappa, 87 år, genomgick för cirka 2 år sedan en by-pass operation, har kol och glömmer väldigt lätt. […]

Fråga
Min pappa, 87 år, genomgick för cirka 2 år sedan en by-pass operation, har kol och glömmer väldigt lätt.
Han går gärna ut och går, men orkar mindre och mindre och skulle därför behöva en elmoped. Tyvärr vill inte hans husläkare skriva en remiss till en arbetsterapeut då hon tvivlar på mins pappas förmåga att klara av en elmoped. Är detta verkligen rätt?

Svar
När det gäller förskrivning av elrullstol och elmoped kan lokala rutiner för hjälpmedelsverksamheten skilja sig åt mellan landstingen. Det gör det svårt att besvara hur gången för själva hjälpmedelsförskrivningen är i din pappas fall och vilken roll husläkaren respektive arbetsterapeuten har för ordination. Men huvudprincipen när det gäller arbetsterapi är att man inte behöver någon remiss till arbetsterapeut i primärvård eller i kommunal hälso- och sjukvård. Det gör att han själv eller du som närstående direkt kan kontakta arbetsterapeuten för en bedömning för hur han lättare ska kunna komma ut, inklusive behovet av elmoped.

Med vänliga hälsningar
Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi  och professionsutvecklare, FSA

Läs mer ...

Jag funderar om en elmoped kan vara något för mig. Kan jag få det som hjälpmedel?

Fråga
Jag funderar om en elmoped kan vara något för mig. Kan jag få det som hjälpmedel?

Svar
Utifrån den information som du angett i din fråga kan jag inte ge något direkt svar men jag kan berätta hur det generellt brukar vara i många delar av Sverige.

Elrullstol kan bli aktuellt att få förskrivet som personligt hjälpmedel om man har stor eller total nedsatt förmåga att gå och då man har ett behov av att förflytta sig omkring på olika platser i omgivningen. Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förflyttningshjälpmedel och vara frekvent och regelbundet, året om.

Om du har funderingar på om du uppfyller kriterierna ska du vända dig till en arbetsterapeut på din närmaste hälsocentral eller kommun för att få veta vad som gäller där just du bor.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...