Posts Tagged ‘fibromyalgi’

Jag har diagnosen fibromyalgi. Jag undrar om en arbetsterapeut kan hjälpa mig […]

Fråga
Jag har diagnosen fibromyalgi. Jag undrar om en arbetsterapeut kan hjälpa mig, och om svaret är ja, med vad i så fall?

Svar
Ja, jag föreslår att du tar kontakt med en arbetsterapeut på din vårdcentral. En arbetsterapeut fokuserar på hur man kan underlätta att utföra de aktiviteter som man önskar. På flera vårdcentraler finns det smärtskolor där man träffas i grupp men du kan även träffa arbetsterapeut individuellt. Hör med din vårdcentral vad som finns på den plats där du bor. Du kan till exempel få tips och råd om vardagsergonomi, hur du kan arbeta mer energibesparande och få en balans mellan olika aktiviteter genom att skapa struktur över dagen samt även få tips om eller få ordinerat hjälpmedel om sådant behov finns.

Med vänliga hälsningar
Gun Johansson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag undrar hur man som arbetsterapeut hjälper en individ […]

Fråga
Jag undrar hur man som arbetsterapeut hjälper en individ med polymyalgia reumatika, och vad innebär den sjukdomen egentligen? Vad är skillnaden mellan polymyalgia reumatica och fibromyalgi, symptomen är ju samma?

Svar
Arbetsterapeuter erbjuder åtgärder för att underlätta aktiviteter i det dagliga livet utifrån patientens/ klientens eget önskemål. Orsakerna till den nedsatta aktivitetsförmågan är inte avgörande för vilka åtgärder vi erbjuder. Med andra ord kan arbetsterapeutens åtgärder vara desamma för en person med diagnosen polymyalgia  reumatica eller syndromet fibromyalgi. Båda tillstånden orsakar bland annat smärta och stelhet i muskler och trötthet, vilket kan påverkan förmågan av att exempelvis förvärvsarbeta eller ta hand om städningen i hemmet. En skillnad som kan påverka åtgärderna är att smärtan vid fibromyalgi kan “flytta” exempelvis i en arm, sen i ett lår eller rygg.

Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...