Posts Tagged ‘hjälpmedel’

Jag funderar om en elmoped kan vara något för mig. Kan jag få det som hjälpmedel?

Fråga
Jag funderar om en elmoped kan vara något för mig. Kan jag få det som hjälpmedel?

Svar
Utifrån den information som du angett i din fråga kan jag inte ge något direkt svar men jag kan berätta hur det generellt brukar vara i många delar av Sverige.

Elrullstol kan bli aktuellt att få förskrivet som personligt hjälpmedel om man har stor eller total nedsatt förmåga att gå och då man har ett behov av att förflytta sig omkring på olika platser i omgivningen. Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förflyttningshjälpmedel och vara frekvent och regelbundet, året om.

Om du har funderingar på om du uppfyller kriterierna ska du vända dig till en arbetsterapeut på din närmaste hälsocentral eller kommun för att få veta vad som gäller där just du bor.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...

Jag undervisar i textilslöjd och har en elev som inte kan använda ena armen […]

Fråga
Jag undervisar i textilslöjd och har en elev som inte kan använda ena armen. Jag skulle vilja veta var man kan hitta hjälpmedel som underlättar för eleven i textilslöjden? (till exempel något att spänna fast tyget i när eleven ska klippa tyg, sätta fast arbetsstycket i vid handsömnad, något att spänna fast stickan i om man stickar) Var ska man vända sig om man vill ha tips och råd hur man kan arbeta? Har haft kontakt med habiliteringen men fick bara några hemsidor och där fanns inget användbart. Har gjort studiebesök på andra skolor, vilka har gjort sina egna hjälpmedel. Finns det inga färdiga lösningar? Eller är det till att uppfinna själv?

Svar
Härligt att höra om ditt engagemang för din elev! Att inte kunna fullt ut använda sina båda händer kan bero på många olika orsaker, som olika skador eller sjukdomar. Därför är det inte heller lätt att ge generella råd, då jag inte kan veta barnets övriga förutsättningar som perceptionsförmåga, egen förmåga till problemlösning, hur flink barnet är i sin välfungerande hand och så vidare.

Men mitt råd till dig att höra med barnets arbetsterapeut på habiliteringen, om du inte redan gjort det . Nästa råd är att vända dig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), http://www.spsm.se/. Såg på deras hemsida att de anordnar en nätverksträff för slöjdlärare inom kort i Göteborg. Inom myndigheten finns samlad kunskap om specialanpassade läromedel, där slöjd ingår.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Med dr, leg arbetsterapeut specialist inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...

Min mamma har fibromyalgi sedan många år tillbaka och hon har svårt att lyfta […]

Fråga
Min mamma har fibromyalgi sedan många år tillbaka och hon har svårt att lyfta tunga föremål, exempelvis stekpanna, bära matkassar, och så vidare.. Hon har även mycket svårt att öppna burkar
och tappar lätt föremål. Finns det hjälpmedel att köpa? Och vart i så fall.

Svar
Det finns hjälpmedel att köpa på bland annat Varsam, som har butik på nätet och i Stockholm. Sen finns det även andra hjälpmedelsaffärer i de större städerna. Vissa sjukvårdsaffärer har en del hjälpmedel. Det är också viktigt att din mamma får lära sig en bra ergonomi ock tekniker och knep som underlättar i vardagen. En arbetsterapeut på vårdcentralen kan säkert hjälpa henne med det och även ge tips på bra hjälpmedel.

Med vänliga hälsningar
Lena Renström
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Finns det dubbdäck till rollatorn?

Fråga
Finns det dubbdäck till rollatorn?

Svar
Mig veterligen så finns det inga dubbdäck till rollatorer. Detta på grund av att det inte skulle gå att gå in någonstans utan att förstöra golvet och det blir väldigt halkigt också på ett hårt underlag. Rollatorn är ämnad att användas både inne och ute och det är så de allra flesta använder den. Ett riktigt grovmönstrat däck blir tyvärr också trögrullat (jämför med cykeldäck). Däremot så är det stor efterfrågan på en stadig och lite tyngre rollator med större hjul där det är vinterföre. Dessa styr bättre i nysnö och slask, tar sig genom snödrivor och tar trottoarkanter bättre.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom

Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...

Min svärmor har gått bort och jag undrar […]

Fråga
Min svärmor har gått bort och jag undrar vad jag ska göra med hennes rollator. Den ser väldigt fin och ny ut.

Svar
Rollatorn  ska du gärna återlämna till den verksamhet som har förskrivit den och provat ut den. Hjälpmedelscentralen är bra på att återanvända det mesta möjliga. Det troligaste är att det är en vårdcentral eller kommunrehabilitering som har provat ut den men det beror på hur det fungerar på den ort där din svärmor bodde. Om du inte vet säkert så tycker jag att du ska ringa till arbetsterapeuten på svärmors närmaste vårdcentral för att fråga.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom

Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...

När började kommun och landsting att ha ansvaret över att hjälpmedel blev utprovade […]

Fråga
När började kommun och landsting att ha ansvaret över att hjälpmedel blev utprovade och förskrivna och vem hade ansvaret?

Svar
Skyldigheten att tillhandahålla hjälpmedel blev inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen i samband med regeringens LSS proposition 1992/93:159. Denna började gälla from 1 januari 1994.  Före detta hade hälso- och sjukvårdshuvudmännen tillhandahållit hjälpmedel i enlighet med Handikappinsitutets regelverk.

Om man vill veta mera om detta står det mycket skrivet i ovan nämnda proposition.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Leg. arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...

Hur kan arbetsterapeuten arbeta inom palliativ vård, förutom med hjälpmedelsbiten?

Fråga
Hur kan arbetsterapeuten arbeta inom palliativ vård, förutom med hjälpmedelsbiten?

Svar
För palliativa patienter finns arbetsterapeuter att tillgå inom primärvården och numera också ganska ofta knutna till palliativa vårdteam. Målet är att underlätta allt som har med omvårdnaden och förutsättningar för att kunna vara i sitt hem under återstoden av sitt liv och att kunna leva ett så aktivt och socialt delaktigt liv som man själv önskar.

Detta innebär mycket ofta att ge råd och stöd till patient, anhöriga och personal om alla frågor som kan vara aktuella för att kunna vistas i sitt hem och utföra aktiviteter som patienten vill göra och vara delaktig i. Man samtalar och guidar patienten till att göra viktiga prioriteringar för att orka med det man upplever som absolut viktigast med tanke på den ork och smärtnivå och möjlighet till att färdas med mera.

I palliativ vård liksom i all arbetsterapeutisk behandling utgår man från varje individs specifika problemställning och önskemål och löser problemen i den prioriteringsordning som patienten önskar eller som situationen kräver. När det då gäller specifikt palliativ vård så är det mycket bra att arbeta i team för att minimera antalet vårdgivare som besöker personen dagligdags.

Det rör sig dock väldigt ofta om frågor som har med personliga tekniska hjälpmedel eller anpassning av bostadsmiljön att göra och många patienter och deras närmaste familj måste få känna sig trygga med att om dom behöver fråga om vad man kan få hjälp med och hur det går till så ska man självklart veta vart man ska vända sig för att få svar. Därför är den här informationen om vilka möjligheter till hjälp som finns i din kommun så viktig.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...

Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Fråga
Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Svar
Man kan stödja personer med ADHD och ADD på många olika sätt. Detta beroende på vilka och hur stora svårigheterna är, och även beroende på vilka resurser personen har såklart.

För en del jag träffar räcker det med att ha någon att bolla sina problem och ideér med för att hitta lösningar på hur man kan få sin vardag att fungera. Det kan handla om att tex. hitta bra rutiner för att inköp och städ eller finna strategier som gör att det är lättare att komma ihåg. En del personer kan behöva någon att göra vardagssysslorna med för att på så sätt på sikt komma igång och göra på egen hand. Då kan det tex. handla om boendestöd.

Det finns en hel del hjälpmedel. Vilka som är förskrivbara (det vill säga hjälpmedel som man kan få låna efter en behovsbedömning av arbetsterapeut) skiftar från landsting till landsting. Kontakta gärna arbetsterapeut på din vårdcentral för mer information vad som gäller där du bor. Exempel på hjälpmedel kan vara handdatorer som till exempelunderlättar för planering och komihåg, klockor med flertalet ställbara alarm, tyngdtäcken som kan hjälpa till så att det blir lättare att varva ner och somna på kvällen. Ett hjälpmedel kan även vara sådant man köpa i en vanlig affär till exempel en almanacka. Vissa personer använder även sina mobiltelefoner och deras funktioner/applikationer som stöd.

Kolla gärna in Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida på länken nedan för mer information.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Om en person är förlamad från midjan och ner […]

Fråga
Om en person är förlamad från midjan och ner, hur hjälper du då personen att komma tillbaka och hur går du tillväga?

Svar
När en person har fått en ryggmärgskada så sker denna förändring oftast mycket hastigt och det bli en stor förändring av hela livssituationen. Detta gör att arbetsterapeuten måste arbeta på mycket bred front och hjälpa och guida patienten på många olika sätt för att personen ska kunna återta sina tidigare vanor, roller, sociala kontakter, arbete, intressen, med mera. Denna rehabilitering är högst individuell och utgår från de aktuella problem och de mål som personen själv vill jobba med. Det kan vara lämpligt att ta det lite stegvis för att orka. Man måste naturligtvis ta hänsyn till hur personen mår både fysiskt och psykiskt och det är alltid patienten som bestämmer takten.

Det kan till exempel vara att börja med att få en rullstol utprovad och träna sig att använda denna på bästa sätt. Nästa steg kan vara att lära sig hur man överflyttar sig på lämpligaste sätt för att till exempel lägga sig i sängen, kunna gå på toaletten, duscha och åka bil. Olika tekniker för att få av och på sig kläderna med mera. Om man behöver olika tekniska hjälpmedel för att underlätta eller kompensera så provas det ut parallellt.  Sedan kan det vara att titta på om miljön är lämplig inne i och i anslutning till bostaden. Man kan få hjälp att bostadsanpassa bostaden så att hinder att rulla sig fram elemineras.

Det här är några exempel på det som en arbetsterapeut kan hjälpa till med i ett ganska tidigt skede. När man sedan har fått de viktigaste livssituationerna att fungera så kan arbetsterapeuten vara med som en coach och ett stöd för att ständigt hitta nya eller bättre strategier för många små (eller stora) detaljer som personen känner att hon vill ta tag i eller förändra. Har man tekniska hjälpmedel så har de flesta ryggmärgsskadade kontakt med sin arbetsterapeut för att byta/reparera och förbättra sina hjälpmedel flera gånger varje år.

Som ryggmärgsskadad kan man i ett senare skede ha behov att få delta i en periods aktivare rehabilitering inne på någon rehabiliteringsklinik för att komma vidare och finslipa på  tex sin förflyttningsteknik eller rullstolskörning och att träffa andra brukare i liknande situationer.

Arbetsterapeuter finns på alla dessa vårdnivåer och kan vara specialiserade på lite olika saker beroende på målgrupperna och upptagningsområde. Naturligtvis skiljer det sig åt i olika delar av Sverige och i storstäderna och glesbygdsmiljö.

Alla arbetsterapeuter arbetar med att att lösa aktivitetsproblem i dagligt liv och det bästa utgångsläget brukar vara att framföra vad du som patient ser som ett bekymmer eller ett hinder och be om hjälp att lösa detta. En del vill ha mycket hjälp i denna problemlösning medan andra bara vill veta vad det finns för alternativ för att sedan ta alla beslut själv. Det som är gemensamt är att vi arbetar med att stödja denna process.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...