Posts Tagged ‘insomningssvårigheter’

Om ett barn alltid haft omfattande insomningssvårigheter och vore hjälpt av någon form av tyngdtäcke […]

Fråga
Om ett barn alltid haft omfattande insomningssvårigheter och vore hjälpt av någon form av tyngdtäcke – räcker det med att sömnstörning föreligger, eller krävs även annan diagnos för att ha rätt till detta hjälpmedel? Är det olika policy i olika delar av landet? Vart vänder man sig för att komma i kontakt med en arbetsterapeut?

Svar
Det är svårt att svara generellt vad som gäller i hela landet när det handlar om förskrivning av tyngdtäcken. I Stockholm så är det viktiga när man får ett täcke förskrivet att barnet har dokumenterat uttalade svårigheter att somna och/eller har en orolig sömn med flera uppvaknanden per natt. Förskrivningsrätt för tunga täcken har exempelvis arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrin, på barnklinik eller habilitering. Man bör alltså ha kontakt med någon instans som kan förskriva. Det är viktigt att man först gör en utredning runt sömnen – i vissa fall kan det handla om bristande kvällsrutiner och man kan komma till rätta med problemen genom andra åtgärder. Om rutiner inte hjälper så är många faktiskt hjälpta av ett tungt täcke. Det finns flera varianter på täcken, man kan inte förutse vilket täcke som passar bäst för barnet. Därför måste man alltid göra en utprovning. Jag har dock sett en tendens till att det är kedjetäcken som är mest populära – de är också lättare att tvätta och ta med sig då de inte är så skrymmande som bolltäcken.

Med vänliga hälsningar
Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...