Posts Tagged ‘kommunikation’

Har en bekant med MS som är förlamad från halsen och ner. Har du förslag på kommunikationslösning […]

Fråga:

Har en bekant med MS som är förlamad från halsen och ner. Kan röra hakan, munnen och ögonbrynen. Har du förslag på kommunikationslösning? Det är så gott som omöjligt att höra vad personen säger. Datorbaserade lösning vore bra . Det bästa om IPad har en lösning.

Svar:

Någon form av kommunikationslösning borde det gå att finna, dock är det svårt att säga vad som kan fungera utifrån den information du ger då det behöver individanpassas. Det bästa är prata med ansvarig arbetsterapeut eller logoped som förhoppningsvis kan hjälpa till med kontakten till något kommunikationscenter/dataresurscenter. På kommunikationscenter/dataresurscenter har de specialkunskap kring kommunikationshjälpmedel och alternativa styrsätt till dator.

Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, Universitetslektor

och

Kristina Pettersson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur jobbar arbetsterapeuter med människorna som har förlorat talförmågan och som har svårt att kommunicera […]

Fråga
Hur jobbar arbetsterapeuter med människorna som har förlorat talförmågan och som har svårt att kommunicera, även att läsa och skriva?

Svar
Beroende på orsaken till den nedsatta/förlorade talförmåga och individens resurser kan arbetsterapeutens insatser se olika ut. Det kan till exempel handla om olika hjälpmedel eller att träna in alternativa kommunikationsvägar, vad som väljs är individuellt utifrån den enskildes förutsättningar. Många gånger samarbetar arbetsterapeuterna också med logopeder när det gäller nedsatt talförmåga. Kontakta arbetsterapeuten på den vårdcentral som den som har nedsättningen hör till får att få hjälp och stöd till adekvat insats.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? […]

Fråga
Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? Så att de ständigt inte missuppfattar en och vrider det jag berättar till något helt annat? Verkar som att de aldrig förstår en och nu lider då mina barn i detta och soc blir inblandade. Hur skall man få ut rätt information?

Svar
Det är viktigt att man tar hjälp av någon professionell person man litar på (arbetsterapeuten exempelvis), som kan informera direkt till personalen. Den som informerar får inte vara för teoretisk utan det är viktigt att man är konkret och belysande samt gärna relaterar till något som personer utan funktionsnedsättningar känner till. Exempelvis hur det är de första dagarna på ett nytt jobb och att det för personer med ADD kan vara så hela tiden (detta var bara ett exempel som jag tycker att många kan relatera till – det kanske inte alls är lämpligt här). Sedan är det så att droppen urholkar stenen – det kanske inte räcker med en gång.

Med vänliga hälsningar

Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...