Posts Tagged ‘livskris’

Min man fyller snart 40 år och genomgår, vad jag tror, en medelålderskris.

Fråga:
Min man fyller snart 40 år och genomgår, vad jag tror, en medelålderskris. Han har de senaste två åren ifrågasatt om hans arbete/karriär är rätt för honom. Han är väldigt stressad på arbetet och emellanåt verkar hans självförtroende vara i botten på grund av jobbet. Han pratar mycket om han ska sluta och göra något annat men tar aldrig steget. Han går och träffar en psykolog med jämna mellanrum som hjälper honom mycket men efter två år så verkar stressen och situationen bara bli värre. Han påstår att allt är jobbigt på grund av att allt ska göras under samma tid i livet – vi har tre små barn att ta hand om, man ska satsa hårt på karriären och så vidare. Jag tror delvis att det han säger är sant, det är mycket som ska göras denna tid i livet men jag tror mest det är en ursäkt för att slippa ta tag i det verkliga problemet. Jag tror inte att hans trivs med sitt jobb och vet inte hur han ska ta sig vidare. Jag tror inte han vill vara där men samtidigt ser han inte hur han ska kunna få ett annat arbete på grund av dåligt självförtroende. Detta skapar en massa stress hos honom och går ut över alla och allt.
Så till min fråga; Hur ska jag hjälpa honom? Var skulle han kunna vända sig för att få hjälp?

Svar:
Jag föreslår att Din man kontaktar en arbetsterapeut, det behövs ingen remiss, han kan själv boka tid. Arbetsterapeuten kan ge honom redskap för att kartlägga vad han fyller sitt liv med (aktivitetsdagbok). Baserat på aktivitetsdagboken kan han sedan reflektera tillsammans med arbetsterapeuten över vad han gör, varför han gör det och hur han upplever det.  I nästa steg får Din man fundera över vad han skulle vilja fylla sitt liv med. Med arbetsterapeutens stöd kan han sedan göra de förändringar som behövs i det tempo som är lagom för honom. Förhoppningsvis leder detta till att han mår bättre.

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...