Posts Tagged ‘nedsatt syn’

Jag ser helt okej om dagarna men framåt eftermiddag/kvällen försämras min syn totalt […]

Fråga
Jag har en fråga angående min syn. Jag ser helt okej om dagarna men framåt eftermiddagen/kvällen försämras min syn totalt. Jag ser knappt texten på tv, det bara dubblas. Har det att göra med att synen börjar bli dålig?

Svar
Jag tolkar detta som en medicinsk fråga, och när man ser dubblett handlar det om att samsynen inte fungerar fullt ut. En orsak kan vara trötthet och att ögonmusklerna inte orkar hålla rätt position. Det kan vara så om man har en liten skelning som bara märks vid trötthet.  Mitt råd blir i alla fall att söka en optiker alternativt gå via primärvården och vidare med remiss till ögonläkare. Optiker kan också remittera till ögonläkare.

Med vänlig hälsning
Ewa Nielsen

Leg arbetsterapeut, med mag

Läs mer ...

Jag har en fråga angående röststyrning av datorn. Min mormor är blind och har svårt att trycka på knappar […]

Fråga
Jag har en fråga angående röststyrning av datorn. Min mormor är blind och har svårt att trycka på knappar men jag undrar om det finns gratis program eller program man får testa att styra datan med rösten och även kunna stänga av och på datorn med rösten eftersom det blir svårt för henne att sitta och vänta att någon kommer och sätter på och av datorn åt henne hon blir så låst.

Svar
När det gäller personer med nedsatt syn så brukar vi använda talsyntes alternativt punktskrift som även finns som en punktskriftsdisplay. När det gäller röststyrning så är det hjälpmedelscentraler och så kallade kommunikationscenter (Sprida i Örebro, Darth i Göteborg med flera) som har bäst kunskap om det. Det kanske är en utredning för att hitta bäst fungerande sätt att använda datorn. Inom syn kan vi tyvärr inget om röststyrning.

Med vänlig hälsning
Ewa Nielsen
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...