Posts Tagged ‘OCD’

Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Svar
Arbetsterapeuten har ingen specifik behandling för tvång, det vill säga vad som ryms inom OCD/tvångssyndrom, men kan förstås vara ett komplement till annan medicinsk eller psykologisk behandling när det handlar om att förändra vardagens aktiviteter.

Ibland kan mycket fasta rutiner också vara det mest effektiva sättet att utföra en aktivitet. För vissa personer (inte sällan för personer med autismdiagnos) kan till exempel metoden att dela upp aktiviteten i dess olika delmoment och sedan alltid utföra dessa i exakt samma ordning varje gång, vara hjälpsamt. För en utomstående kan detta te sig som ett tvång, medan det för individen alltså kan vara det mest effektiva sättet.

I det sistnämnda kan arbetsterapeuten med sin specifika kunskap om aktiviteter och dess utförande, hjälpa personen att kompensera för sin funktionsnedsättning och träna upp förmågan att utföra en aktivitet – till exempel att duscha. Det kan t ex vara en bildserie som kan stödja personen att få med alla moment i utförandet eller i inlärningen av aktiviteten.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Wahlström Wärngård
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa vid tvångssyndrom (OCD) och neuropsykiatrisk diagnos (Asperger)?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa vid tvångssyndrom (OCD) och neuropsykiatrisk diagnos (Asperger)?

Svar
Har en person med Aspergers syndrom svårigheter i vardagen kan en arbetsterapeut vara behjälplig. Behandlingen kan innebära till exempel strukturstödjande samtal, träning i vardagsaktivitet/anpassning av vardagsaktiviteter samt kognitiva hjälpmedel/kognitivt stöd (avseende exempelvis planering, struktur och minne).

Vad det gäller tvångssyndrom sker behandling vanligtvis via psykolog med specialistkompetens. Handlar det inte om att behandla tvånget utan mer att lära sig leva med det, kan en arbetsterapeut tillsammans med personen jobba med att finna livskvalitet i vardagen trots tvång. Är det inte ett regelrätt tvångssyndrom utan att handlingarna är till hjälp för att hålla ordning på tillvaron (måste diska allt direkt annars går det inte att koncentrera sig på något annat eller innan man går iväg till jobbet så måste man stå en stund och titta på ett visst fönster därför att det är ett sätt att samla sig och finna lugn etc.) handlar det om ett ”funktionellt tvång”. Har man handlingar likt dessa som är dysfunktionella kan en arbetsterapeut tillsammans med personen hitta alternativa handlingar som är mer funktionella.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...