Posts Tagged ‘Parkinson’

Finns det något smidigt hjälpmedel för rätt timing med 2 timmars inställning av Parkinson medicinering?

Fråga
Finns det något smidigt hjälpmedel för rätt timing med 2 timmars inställning av Parkinson medicinering? Helst skulle det fungera som en äggklocka vilka endast finns för en timmes inställning. Tiden bör kunna varieras dag från dag beroende på tiden för första dosen.

Svar
Klockor med olika påminnelse funktioner brukar fungera bra för detta. Det finns flera olika sorter på marknaden vilka brukar gå att hitta på olika teknikaffärer som Claes Ohlsson, Teknikmagasinet etc. Det finns också speciellt framtagna klockor med påminnelse, ett exempel är Cadex som är en digital armbandsklocka med möjlighet att ställa 12 dagliga larm från Abilia.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en person med Parkinsons sjukdom som har börjat få minnessvårigheter?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en person med Parkinsons sjukdom som har börjat få minnessvårigheter?

Svar
Det är viktig att personer som drabbas av minnessvårigheter och som har svårt att minnas, planer och passa tider får träffa en arbetsterapeut. En arbetsterapeut kan hjälpa personen att klara av sina vardagliga aktiviteter, och stödja personens  anhöriga att hantera den nya situationen.

Arbetsterapeuten exempelvis
– utreder personens förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter,
– stödjer personen att klara av din vardag och motverkar passivering,
– provar ut hjälpmedel som exempelvis  kompenserar minnes- och planeringssvårigheter, så kallade kognitiva hjälpmedel,
– ger tips på bra produkter som man kan köpa själv, och
– ger  råd om hur bostad och den närmaste omgivning kan anpassas.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, leg arbetsterapeut, docent i arbetsterapi

Läs mer ...

Hur kan man hjälpa en person med Parkinson att komma ut och kunna jobba i trädgården?

Fråga
Hur kan man hjälpa en person med Parkinson att komma ut och kunna jobba i trädgården? Han är väldigt stel vid vissa tillfällen och har dålig balans. Finns det hjälpmedel eller andra sätt som kan underlätta detta? Personen prioriterar denna aktivitet högt.

Svar
Det finns många små saker man kan prova för att underlätta för att en person med Parkinsons sjukdom att kunna utföra trädgårdsarbete. Naturligtvis är det olika tunga moment och i olika höjdnivå så man får improvisera lite grann och planera utifrån aktuellt moment samt vilket skick och dagsform (timsform) patienten är i. Man kan till exempel använda en rollator eller pall för att sitta på och för att minska fallrisken. På större handelsträdgårdar och blomsteraffärer brukar det också finnas “knäpallar” som man står på knä i med handtag på sidorna för att underlätta att resa sig upp. Det är en bra grej. Sedan kan man tänka på att ha bra verktyg med ett bra och lätthanterligt grepp. Många redskap finns också med förlängda skaft på. Kan vara ovärderliga för alla med svaga händer. Man kan få jättebra hjälp i sin lokala handelsträdgård.

Att fortsätta att utföra trädgårdsarbete trots en sjukdom är något vi arbetsterapeuter verkligen vill uppmuntra till. Kanske man kan tänka på att jobba kortare stunder den tiden på dagen som medicinerna har bäst effekt också. Anhöriga kan bistå genom att eleminera onödiga risker till exempel genom att ta fram material och redskap på en lämplig plats i trädgården för att inte patienten ska förflytta sig fram och tillbaka när dom glömt sina redskap med mera. Ofta är det vid dessa tillfällen som personen ska skynda sig som fallolyckan sker. Att man som patient får vara med och delge sina “expertråd” fast man kanske sitter på en stol bredvid kan också vara viktigt. Fortsätt att njuta av er trädgård!

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...