Posts Tagged ‘returner’

Jag är ny anställd som personlig assistent hos en brukare som använder “returner” […]

Fråga
Jag är ny anställd som personlig assistent hos en brukare som använder “returner” överflyttningshjälpmedel. Där har jag inte fått information på vilka risker som finns av användning av detta. Personalen vet inget om det heller, endast om det händer något så ska man kontakta chefen. Men jag undrar innan det händer en olycka vad ska man tänka på? Och vilka risker kan finnas av detta hjälpmedel?

Svar
Den hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver ett förflyttningshjälpmedel (oftast en arbetsterapeut eller sjukgymnast) ska vid utprovningen instruera och informera brukare och personal om hur man på ett säkert sätt använder sitt hjälpmedel. Om det finns för stora risker med ett hjälpmedel kan man inte alls förskriva och lämna kvar det hos brukaren utan får gå vidare med att prova ett annat, ännu säkrare hjälpmedel som tex en stålyft som har ett lyftband bakom stussen.

En Returner används för att underlätta för brukaren att flytta över från ex.vis sängen till sin rullstol eller till toalettstolen med mera. För att använda ett sådant överflyttningshjälpmedel så måste man kunna stödja på sina ben och hålla fast sig i handtaget. Det är oftast ett mycket säkrare sätt att flytta över på grund av att fötterna får hjälp att ”snurra runt” och man minskar på snubbelrisken.

När en brukare har använt sitt hjälpmedel ett längre tag och personal byts ut så är det arbetsgivarens ansvar att se till att du som personlig assistent har den utbildning och den kunskap som behövs för att sköta detta jobb. Man kan också be att få en uppföljning av den förskrivare som provat ut hjälpmedlet. Men i första hand så ska du gå till din närmaste chef och be om detta.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent

Läs mer ...