Posts Tagged ‘röststyrd dator’

Vilka hjälpmedel finns för rörelsehindrade? Jag har fått besked att Voice express talsyntes rösthjälpmedel […]

Fråga
Vilka hjälpmedel finns för rörelsehindrade? Jag har fått besked att Voice express talsyntes rösthjälpmedel, ej fås från 1 maj förra året. Jag kan ej använda armar så är i behov av röststyrd dator för att skriva. Studerar språk samt skriver mycket dikter samt böcker och vill gärna kunna skicka mejl etc. Nu måste assistent göra allt.

Svar
Kommunikationshjälpmedel som Voice express är ett exempel på ett hjälpmedel som på det flesta platser i Sverige provas ut på en hjälpmedelscentral eller dataresurscenter eller liknande. Alla regioner/landsting/kommuner har egna riktlinjer och vilka produkter man kan få är därför lite olika på olika ställen. Till exempel kan man få Voice express utprovat som hjälpmedel i Norrbotten där jag arbetar.

För att få ett bra hjälpmedel utprovat som ersättning för att man inte kan skriva själv med händerna så finns flera tänkbara alternativ. Man kan styra ett tangentbord med exempelvis hakan, munnen, ögonstyrning eller kanske en röststyrd programvara till en dator är det bästa. Sen beror det helt på till vilken produkt den ska kopplas ihop med.

Det jag vill förmedla är att det behövs en noggrann utredning av en hjälpmedelskonsulent där du bor för att få detta till att fungera bra. Man måste också få hjälp och råd att trimma in grejerna så att det blir riktigt bra för just dig.

En remiss till en hjälpmedelscentral får du via din distriktsarbetsterapeut eller kommunala arbetsterapeut som du tillhör. Vänd dig dit för att få hjälp.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Medicinskt ansvarig för rehabilitering/hjälpmedelssamordnare

Läs mer ...