Posts Tagged ‘skador’

Vad är/innebär traumatiska skador i rörelseorganen och vad är prognos och behandling till dessa?

Fråga:

Vad är/innebär traumatiska skador i rörelseorganen och vad är prognos och behandling till dessa?

Svar:

Traumatiska skador i rörelseorgan händer efter till exempel en bilolycka eller en naturkatastrof.
De största diagnosgrupperna är frakturer i rörelseorgan, såsom fingerfrakturer, handledsfrakturer, höftfrakturer och så vidare, och som är relaterade till idrott eller annan fysisk aktivitet. Till traumatiska skador i rörelseorgan räknas även brännskador.

Prognos och behandling är olika beroende på skadans omfattning och nivå. En bra sida att hitta information om olika sjukdomstillstånd och skador är 1177.se.

Med vänlig hälsning

Feri Goudarzi
Specialistarbetsterapeut

Läs mer ...