Posts Tagged ‘skola’

Vad finns det för hjälp att få med studier på högskolenivå om man har en ADD-diagnos?

Fråga:
Vad finns det för hjälp att få med studier på högskolenivå om man har en ADD-diagnos?

Svar:
I Sverige ska studenter med funktionsnedsättning ha samma möjligheter att läsa på högskolan som andra studenter. Varje Universitet/Högskola ska därför erbjuda särskilt pedagogiskt stöd. Vilka stödåtgärder som finns att tillgå kan skifta för lärosäte till lärosäte. Min rekommendation är att ta kontakt med den skola du vill studera vid och höra vad de har att erbjuda. Information om att studera med funktionsnedsättning ska finnas på respektive skolas hemsida. Ofta behöver man kunna styrka sin funktionsnedsättning genom ett intyg.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Min son är nio år och har precis fått diagnosen ADHD […]

Fråga
Min son är nio år och har precis fått diagnosen ADHD. Har får bra stöd i skolan, men har väldigt svårt att koncentrera sig hemma när han ska göra sina läxor. Han blir lätt distraherad och har svårt att sitta still. Finns det några tips att ge som kan underlätta läxläsningen?

Svar
Så bra att din son får rätt hjälp i skolan. Att ge råd om vad som skulle vara bra för ditt barn hemma utan att känna ditt barn eller er och er familj är inte alldeles lätt. Att ha en ADHD-diagnos betyder att ha en kombination av olika symptom, men vad som triggar dessa och i vilka situationer de visar sig, är individuellt för varje barn. Mitt första råd är att undersöka om ni kan få hjälp av en arbetsterapeut, till exempek på habiliteringen på din hemort eller från barn och ungdomspsykiatrin om ni tillhör dem, som kan analysera läxläsningssituationen som den ser ut för din son tillsammans med er och sen ge riktade råd. Jag kan bara ge lite allmänna råd hur man kan tänka i olika situationer.

  • Det första är att utgå från den hjälp han får i skolan, hur ser den ut när den fungerar? Kan ni ta några idéer från den och överföra till er hemsituation? Ofta är skolsituationen bra och tydligt strukturerad så att barnet vet att; nu skall jag jobba i x antal minuter och sen ringer det ut till rast. Kanske har ditt barn svårt med tidsuppfattningen? Då kan ni göra som i skolan genom att bestämma att; nu skall du sitta med läxan i en kvart/en halvtimme, sen är det ”rast”. Ställ en äggklocka eller använd tids-stavar som finns som appar till smart-phonen om ni har en sådan. Det finns också speciella hjälpmedel som en arbetsterapeut kan förskriva om behov föreligger som gör tiden konkret för ditt barn.
  • Vad är det som stör ditt barn, intryck han ser, eller tankar som han får? Det kan vara bra att fundera på detta, för hur miljön runt läxläsande skall anpassas är lite beroende på det. Om han störs av saker som händer runt honom kan det vara bra att han sitter på en plats där intrycken är minimerade och inga syskon som leker stör osv. Vissa barn kan för att kunna stänga av störande intryck må väl av att använda hörlurar. I vissa fall kan musik som barnet tycker om vara en bra ”ljudvägg” som kan vara  lättare att koppla bort än att tex syskon som leker eller någon tittar på TV.  I de fall där barnets egna tankar stör barnet mest, kanske någon måste sitta bredvid och föra tillbaks barnet till läxan. Men då skall denna person  inte svara på alla ovidkommande kommentarer och frågor utan säga – ”det skriver jag ner så pratar vi om det sig när ”äggklockan” ringer”. I vilket fall kan en speciell plats som signalerar läxläsning och en speciell tid på dagen vara bra för att skapa en tydlig rutin.
  • Om barnet har en motorisk oro kan man fundera på sittställningen. Det finns speciella dynor med bollar i som ger en känselupplevelse som kan vara tillräckligt för att inte barnet skall behöva glida om kring på stolsitsen. En så kallad Stokke stol där barnet sitter i en ställning som är knä-sittande kan ibland ge bra effekt. Vissa barn behöver röra sig, kan man tillåta det så länge barnet inte springer i väg och gör annat?

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...