Posts Tagged ‘skolan’

Jag har två döttrar med neuropsykiatriska diagnoser. Den yngsta, nu 13 år, har autistiskt syndrom […]

Fråga
Jag har två döttrar med neuropsykiatriska diagnoser. Den yngsta, nu 13 år, har autistiskt syndrom. Hon har nu efter att jag anmälde hennes situation i skolan till skolinspektionen fått en elevassistent. Hon klarar nu att vara i skolan och hon undervisas i en liten grupp (fyra barn med liknande diagnoser) för det mesta. Hon förväntas även delta i genomgång av uppgifter i sin stora klass. Trots detta stöd så har hon inga betyg i vissa ämnen och i de ämnen hon får betyg är det E eller F. Hon är själv besviken då hon tycker att hon gör sitt bästa. Hon ligger strax under normalbegåvning enligt BUP:s utredning. Hon borde alltså klara skolarbetena. Men bevisligen gör hon inte det. Kan en arbetsterapeut vara till hjälp med själva utformningen av inlärningen? Jag anser att skolan inte har den kompetens som behövs när det gäller dessa barn med neuropsykiatriska diagnoser. Jag har föreslagit för rektorn att ta hjälp av arbetsterapeuter. Men får till svar att de jobbar inte på det viset. Och att de tar hjälp av dem, men bara när det gäller motoriska funktionshinder. Hur ser ni på detta?

Svar
Arbetsterapeuter i skolan är något vi arbetsterapeuter ser som något oerhört positivt. Skolan är en arena där våra kunskaper om till exempel bedömningar avseende aktivitet och delaktighet, anpassningar och teknikstöd/kognitivt stöd skulle komma väl till hands för personer med alltifrån lindriga kognitiva nedsättningar till svårare tillstånd. I dagsläget är det tyvärr inte vanligt att arbetsterapeuter är knutna till skol- och elevhälsan men det finns några goda exempel runt om i landet. Googla på arbetsterapeut/skola så kommer det upp lite olika träffar.

En arbetsterapeut ersätter inte en specialpedagog utan kompletterar denna. De arbetsterapeutiska insatserna är inte direkt knutna till skolans kunskapsmål, men skapar förutsättningar för eleven att kunna göra vad de behöver för att lyckas nå dessa mål. Insatserna behöver inte enbart vara kopplade till tiden eleven är i skolan utan kan även handla om till exempel att hitta fungerande morgonrutiner för att komma iväg till skolan.

Eftersom det inte finns arbetsterapeut på skolan där ditt barn går är min rekommendation att kontakta den arbetsterapeut som var i din dotters utredning/behandling och be om råd hur du skall gå tillväga. Har ni inte någon kontakt med arbetsterapeut så kan man alltid rådgöra med arbetsterapeut på närmaste Barnhabilitering eller Barn- och ungdomspsykiatri.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...