Posts Tagged ‘skolarbete’

Min son som är snart sju år har precis diagnostiserats med Asperger […]

Fråga
Min son som är snart sju år har precis diagnostiserats med Asperger. Kan en arbetsterapeut hjälpa till med skolarbetet? Jag är rädd för att han inte kommer att klara av skolan eller kunna knyta an till klasskompisarna.

Svar
Arbetsterapeuter är inte (utom i några få kommuner) anställda inom skolan. Men du kan ändå komma i kontakt med arbetsterapeuter inom Barn- och ungdomshabiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin och i så kallade neuropsykiatriska utredningsteam. Arbetsterapeuten kan stötta barnet och lärarna i skolarbetet genom att förklara barnets svårigheter och hur dessa kan te sig i konkreta skolsituationer och i kamratkontakter, och kan också ge råd om hur arbetsuppgifter och olika skolsituationer kan anpassas och modifieras för att din son skall ha lättare att delta i dem. Dessutom kan arbetsterapeuten, beroende på din sons behov, träna honom enskilt att klara svåra situationer. Det kan handla om att kunna använda nya strategier eller hjälpmedel i vardags- och skolsituationer, men det kan också innebära att träna viktiga uppgifter som att kunna klä sig snabbare vid idrotten eller att kunna klara att ta sig till och från skolan.

Vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Med.dr, leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg

Läs mer ...