Posts Tagged ‘stress’

Min man fyller snart 40 år och genomgår, vad jag tror, en medelålderskris.

Fråga:
Min man fyller snart 40 år och genomgår, vad jag tror, en medelålderskris. Han har de senaste två åren ifrågasatt om hans arbete/karriär är rätt för honom. Han är väldigt stressad på arbetet och emellanåt verkar hans självförtroende vara i botten på grund av jobbet. Han pratar mycket om han ska sluta och göra något annat men tar aldrig steget. Han går och träffar en psykolog med jämna mellanrum som hjälper honom mycket men efter två år så verkar stressen och situationen bara bli värre. Han påstår att allt är jobbigt på grund av att allt ska göras under samma tid i livet – vi har tre små barn att ta hand om, man ska satsa hårt på karriären och så vidare. Jag tror delvis att det han säger är sant, det är mycket som ska göras denna tid i livet men jag tror mest det är en ursäkt för att slippa ta tag i det verkliga problemet. Jag tror inte att hans trivs med sitt jobb och vet inte hur han ska ta sig vidare. Jag tror inte han vill vara där men samtidigt ser han inte hur han ska kunna få ett annat arbete på grund av dåligt självförtroende. Detta skapar en massa stress hos honom och går ut över alla och allt.
Så till min fråga; Hur ska jag hjälpa honom? Var skulle han kunna vända sig för att få hjälp?

Svar:
Jag föreslår att Din man kontaktar en arbetsterapeut, det behövs ingen remiss, han kan själv boka tid. Arbetsterapeuten kan ge honom redskap för att kartlägga vad han fyller sitt liv med (aktivitetsdagbok). Baserat på aktivitetsdagboken kan han sedan reflektera tillsammans med arbetsterapeuten över vad han gör, varför han gör det och hur han upplever det.  I nästa steg får Din man fundera över vad han skulle vilja fylla sitt liv med. Med arbetsterapeutens stöd kan han sedan göra de förändringar som behövs i det tempo som är lagom för honom. Förhoppningsvis leder detta till att han mår bättre.

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Har haft ADHD hela mitt liv utan att veta det. Fick diagnos för tre år sedan, vid 47 års ålder… Kan det vara så att jag är hjärntrött?[…]

Fråga:

Har haft ADHD hela mitt liv utan att veta det. Fick diagnos för tre år sedan, vid 47 års ålder. Haft flera perioder i livet av depression och utbrändhet. Har provat medicin blir bara sjuk av dem. Kan det vara så att jag är så hjärntrött att jag aldrig orkar arbeta mer? Nu orkar jag inte ens tre timmar utan att vara helt slut efteråt, som att slå av strömbrytaren.

Svar:

Jag har träffat många personer med ADHD som i vuxen ålder har hamnat i utmattning och depression. ADHD kan bland annat innebära att man har svårt att hitta ett ”lagomläge”- att man arbetar på i ett mycket intensivt tempo eller att det tar otroligt mycket energi att koncentrera sig och få aktiviteter och rutiner att fungera vilket gör att man tillslut inte orkar i samma utsträckning som tidigare och hamnar i en utmattning och att arbetsförmågan blir nedsatt.
Vad det gäller just din arbetsförmåga är det svårt för mig att uttala mig om denna eftersom den är individuell och det är många faktorer som påverkar (såväl positivt som negativt) och jag rekommenderar dig att prata med din behandlare på din Vårdcentral/Hälsocentral om möjlighet finns att göra en arbetsförmågeutredning och utifrån denna tillsammans med din behandlare diskutera om möjlighet finns att söka deltidssjukersättning. Att få chans att arbeta deltid kan göra att man får arbetslivet att fungera – även över en längre tid, samt att man har ork och energi över till livets övriga livsområden.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Jag är anhörig till en vuxen son med atypisk autism som har stora problem med stress, ångest samt sömnbesvär. Jag tror han skulle vara betjänt av att komma till någon som kan hjälpa honom med tekniker för att bättre slappna av.[…]

Fråga:

Jag är anhörig till en vuxen son med atypisk autism som har stora problem med stress, ångest samt sömnbesvär. Jag tror han skulle vara betjänt av att komma till någon som kan hjälpa honom med tekniker för att bättre slappna av. Kan en arbetsterapeut hjälpa till med detta?

Svar:

Är det specifika avslappningstekniker din son önskar lära sig är min rekommendation att han vänder sig till en fysioterapeut. En arbetsterapeut kan självklart även vara behjälplig med att, till exempel, tillsammans med din son göra en kartläggning över vardagens aktiviteter och genom denna hitta strategier för en bättre aktivitetsbalans eller se om aktiviteter kan utföras på ett annat sätt för minska stress och ångest. Vidare kan han höra med arbetsterapeuten om det finns möjlighet att få tyngdtäcke förskrivet (som hjälpmedel) där ni bor. Ni kan läsa och få mer information om tyngdtäcken på internet.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Hur kan arbetsterapeuten hjälpa till vid depression, ångest och stress?

Fråga:

Jag skulle vilja få en bättre inblick i vad en arbetsterapeut gör. Det enda som man har hört, är att de skulle prova ut hjälpmedel till människor med funktionsnedsättningar. Men vad gör de mer? Jag är mycket nyfiken på hur depression, ångest och stress faller under en arbetsterapeuts arbetsuppgifter. Jag har en närstående som är oförmögen att utföra någonting i dagsläget på grund av ett stressfyllt arbete som har resulterat i en depression. När uppsöker man en arbetsterapeut framför en psykolog när man har sådana här bekymmer?

 

Svar:

Arbetsterapeuter arbetar tillsammans med människor för att de ska kunna göra det som är viktigt för dem. Tillsammans med arbetsterapeuten kartlägger personer med depression, ångest och stress vad de gör i sin vardag (arbete, hem- och familjesysslor samt fritid för nöje och rekreation). Vidare arbetar arbetsterapeuten tillsammans med personen att rent praktiskt konkret göra förändringar i vardagen, i den takt de klarar av, för att de på sikt ska må bättre. De får också stöd i att utveckla strategier för att även i framtiden kunna göra nödvändiga förändringar i vardagen. Min erfarenhet är att just det praktiskt, konkreta inslaget i arbetsterapi kan hjälpa dessa personer att få en bekräftelse på att de kan klara något och att något faktiskt är roligt. Vidare är min erfarenhet att när personen mår bättre så kan det vara läge att tillsammans med psykolog börja analysera och bearbeta orsaker till varför de blivit sjuka.

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut & fil. doktor

Läs mer ...

Jag fick diagnosen fibromyalgi och lever med ständig smärta i hela kroppen […]

Fråga
Jag fick diagnosen fibromyalgi och lever med ständig smärta i hela kroppen. Jag går gång på gång in i väggen på grund av värken och blir sjukskriven av stressen och värken jobbar som lärare. Jag har aldrig fått någon multimodal behandlingsform av rehabilitering. Vad skulle en arbetsterapeut hjälpa mig med i mitt fall?

Svar
Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med att uppnå balans mellan de olika aktiviteterna i vardagen. Det innebär att du, förutom arbete och andra måstesysslor, skapar utrymme för lustfyllda aktiviteter och vila. Vidare hjälper arbetsterapeuten dig med att du inte engagerar dig i mer än vad du klarar av . Kontakta arbetsterapeuten på din vårdcentral.

Med vänliga hälsningar
Carita Håkansson 
Leg arbetsterapeut och fil.dr

Läs mer ...

Jag får inte min vardag att funka […]

Fråga
Jag får inte min vardag att funka – er slogan säger att arbetsterapeuter kan hjälpa till. Jag jobbar heltid, tre barn ensamstående och en hyra som ständigt höjs. Hur kan jag få hjälp?

Svar
Tillsammans med arbetsterapeuten kartlägger du hur du använder din tid. Ni sätter tillsammans upp mål för vad som behöver förändras för att din vardag ska fungera bättre. Det kan handla om nya vanor eller rutiner och att skapa utrymme för att göra något bara för att det är lustfyllt. Med arbesterapeutens stöd genomför du sen de konkreta förändringarna i vardagen. Ta kontakt med arbetsterapeuten på din vårdcentral.

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Carita Håkansson
Leg arbetsterapeut och fil doktor

Läs mer ...

Jag är sjukskriven från mitt arbete […]

Fråga
Jag är sjukskriven från mitt arbete på grund av att jag blev utbränd. Från och med nästa vecka ska jag börja arbeta igen, men det skrämmer mig. Vad tycker ni att jag borde tänka på när jag börjar?

Svar
När man blivit utbränd på sitt arbete påverkar det hela livssituationen och aktiviteterna man utför. Eftersom du varit sjukskriven en period antar jag att du under denna tid fått behandling och hittat sätt att hantera vardagen fram tills nu.  Som arbetsterapeut kan jag tillsammans med dig gå igenom hur din arbetsdag ser ut. Vilka förväntningar har du på dig, finns det en arbetsbeskrivning? Utifrån detta kan vi göra en planering som ska vara mycket tydlig så att du kan känna dig trygg i vad du ska göra och inte. Det kan även vara bra att titta på hur dagen ser ut efter jobbet, så att till exempel vila/återhämtning planeras in efter en arbetsdag.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag har svårt att hinna med allt […]

Fråga
Jag har svårt att hinna med allt jag ska om dagarna. Det känns mest som om jag påbörjar nya saker hela tiden utan att någonsin bli klar. Hur hinner alla allting?!!

Svar
Tillsammans med arbetsterapeuten gås veckanstrukuren och dess innehåll igenom. Vad är det som behöver göras och vad kan prioriteras bort? Aktiviteterna kan även analyseras för att se om det finns ett “enklare” sätt att utföra dem än så de görs idag. Utifrån denna sammanställning görs ett veckoschema som utformas efter ditt sätt att ta dig an saker. Tex. en del önskar en fast struktur, samma aktiviteter varje måndag tex. Medan en del önskar en större flexibilitet i sin vardag. Tips/strategier för hur planeringen ska upprätthållas är en viktigt för att inte falla tillbaks i samma mönster.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...