Posts Tagged ‘Stroke’

Min mamma född 52 drabbades av stroke för 10 år sedan. Den senaste tiden upplever vi och hon att hon har försämrats […]

Fråga:

Min mamma född 1952 drabbades av stroke för 10 år sedan. Den senaste tiden upplever vi och hon att hon har försämrats avseende minne, logiskt tänkande, koncentration och även till viss del avseende talet, kastar om ord och dylikt. Jag har tre frågor:
1. Hon är för närvarande förkyld och jag undrar om det kan påverka sviterna efter stroken (hon är för närvarande ännu sämre än “vanligt”).
2. För ca ett år sedan bytte hon arbetsuppgifter (hon arbetar 50% och är sjukskriven resterande). Kan det vi ser vara ett tecken på att hjärnan inte orkar med den vardagliga belastningen?
3. Kan det här vara symtom på TIA-attacker, alternativt att hon uppvisar symtom på eventuellt ny Stroke?
Jag skulle även uppskatta bra länkar och information om var jag kan hitta information eller vända mig med fler frågor om hjärnskada efter stroke, enklare hjälpmedel (sånt som man kan fixa själv hemma i form av listor, bilder eller dylikt.

Svar:

Kognitiva nedsättningar som de du beskriver kan påverkas av en allmän infektion, den reservkapacitet som vi normalt har för att inte bli alltför uttröttad och okoncentrerad i samband med en infektion är ofta mindre när man har kognitiva nedsättningar.

Det är svårt att säga om de ändrade arbetsuppgifterna påverkar hennes kognitiva nedsättningar, det beror både på arbetsuppgifterna och på vilken form av kognitiva nedsättningar som din mamma har, om det är en större påfrestning eller inte.

Om det är en successiv förändring som skett i och med förkylningen så är det nog inte en TIA attack. En TIA attack beskrivs vanligen som övergående symptom som ska försvinna inom ett dygn och ses som en förvarning för att en stroke kan vara på gång. Är ni fundersamma på det så uppsök läkare för att säkerställa vad det kan vara.

Några tips där ni kan läsa mer om stroke är till exempel på Strokeförbundets hemsida och föreningen Hjärnkrafts hemsida. Även vårdguiden 117 117 har bra information kring symtom etc.

Föreningen för kognitivt stöd har på sin sida en söktjänst för enklare hjälpmedel som kanske kan vara till hjälp.

Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Min mamma född 1932 fick en stroke i mars förra året. […]

Fråga
Min mamma född 1932 fick en stroke i mars förra året. Innan stroken levde hon självständigt i ett radhus med två våningar. Hon hade då hjälp med handling varannan vecka och städning varannan vecka. Nu klarar hon inte att resa sig själv ur sängen till rullstol och har kraftigt försvagad funktion i hela vänster sida. Dessutom det som kallas neglect. Då hon bott i sitt radhus i över 50 år har hon oerhört svårt att tänka sig att flytta. Hon har nu hemtjänsthjälp 6 ggr per dag och två gånger per natt. Då hon nu har fått bosätta sig på nedre våningen och hennes badrum är på övervåningen undrar jag om hon inte kunde vara berättigad till ekonomisk hjälp till trapphiss? Som läget är nu måste hon med hemtjänstens hjälp åka färdtjänst och duscha på ett äldreboende 1 ggr per vecka.

Svar
Du bör ta kontakt med kommunen där din mamma bor då de ansvarar för bostadsanpassningsbidrag och det är kommunens handläggare som avgör vilket underlag som behövs för att fatta ett beslut om bostadsanpassningsbidrag ska ges. I många fall så skriver arbetsterapeuten ett intyg om den sökandes funktionsnedsättning och behov av anpassning. Det är de unika förutsättningar som varje individ har bland annat vad gäller funktionsnedsättning och boendeform, som avgör om man kan få bostadsanpassningsbidrag eller inte.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson, leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr

Läs mer ...

Min fru drabbades av en stroke för några veckor sedan och nu har hon fått afasi […]

Fråga
Min fru drabbades av en stroke för några veckor sedan och nu har hon fått afasi. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av att hjälpa henne. Vi har så svårt att kommunicera med varandra nu.

Svar
När någon drabbas av stroke så kan det ibland kännas svårt och det är mycket som blir annorlunda. Beroende på vilket område i hjärnan som drabbats kan olika funktioner drabbas. Vanligen så sker en del spontan läkning under framförallt  första halvåret – året men det är viktigt att försöka öva upp de funktioner som försämrats.

Många gånger så förstår en person som fått afasi vad som sägs till denne men kan ha svårt att svara på ett adekvat sätt. Du kan underlätta er kommunikation genom att ställa enkla frågor, t ex ja eller nej frågor, bara en fråga i taget i lugnt tempo, och ge gott om tid för henne att svara. Då kanske din fru kan svara med enkla gester. Många gånger kan en enkel Bildtolk underlätta kommunikationen. Enkla bilder på anhöriga, på saker som din fru tyckt om att göra och så vidare, så att hon kan visa genom att peka på bilderna. Fråga gärna din frus arbetsterapeut eller logoped om det kan vara något för din fru.

Ibland kan det vara lättare för en person med stroke att förstå vad du vill om du visar med kroppen vad du vill istället för att säga det. Det gäller att ha tålamod och hitta det sätt som fungerar för just er två. Kontakta gärna din lokala strokeförening som kan vara ett stöd för både dig och din fru där ni kan träffa andra i samma situation.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr.

Läs mer ...