Posts Tagged ‘tidsuppfattning’

Min son utreds för ADHD. Stora svårigheter med tidsuppfattning. Behöver hjälpmedel på förskrivning. Kan han få hjälpmedel innan utredningen klar?

Fråga
Min son utreds för ADHD. Stora svårigheter med tidsuppfattning. Behöver hjälpmedel på förskrivning. Kan han få hjälpmedel innan utredningen klar?

Svar
En förutsättning för att få ett hjälpmedel förskrivet är att en behovsbedömning gjord och att denna bedömning visar att behov finns av hjälpmedel. Behovsbedömningen kan göras även om man inte har diagnos. Denna görs av arbetsterapeut. Om det är en arbetsterapeut inblandad i ditt barns utredningen kan du vända dig till henne/honom. Om inte, hör om det finns arbetsterapeut att tillgå på den mottagning utredningen görs. Annars är mitt råd att kontakta den vårdcentral ditt barn tillhör, alt närmaste hjälpmedelscentral för att få råd om vart du ska vända dig. Jag kan tyvärr inte ge ett precisare svar eftersom det ser olika ut beroende på vart man bor i landet.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...