Posts Tagged ‘tumbasartros’

Jag har fått diagnosen tumbasartros i båda händerna […]

Fråga
Jag har fått diagnosen tumbasartros i båda händerna. Besvärligast i höger hand, där det gör mest ont. Jag drar mig för operation och undrar om det finns något bra stödbandage som avlastar tumleden och lindrar värken? Har provat olika modeller men vill gärna få ett expertråd.

Svar
För att minska smärta i tumbasen vid artros finns ett stort antal stöd att välja på. Vänd dig därför till arbetsterapeuten på din hälsocentral så kan hen ge dig råd om vilket som skulle kunna passa dig och de aktiviteter du vill utföra då det kan vara svårt att hitta rätt bland den mängd stöd som finns. Det finns ett tumstöd – Push – som är stabilt men ändå smidigt, fråga gärna efter det. Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag har artros i tummarnas bas och det har uppstått en mjuk knöl på höger handled i basen på tummen. När jag lindar gör det mera ont, kan en ortos hjälpa?

Fråga:
Jag har artros i tummarnas bas och det har uppstått en mjuk knöl på höger handled i basen på tummen. När jag lindar gör det mer ont, kan en ortos hjälpa?

Svar:
Artros i tummarna skapar inte sällan problem med att utföra uppgifter man är van att göra. Ortoser anpassade för tumbasartroser kan både minska smärtan och öka stabiliteten i tumgreppet så det finns  goda möjligheter att du har nytta av dessa. Vänd dig till arbetsterapeuten på din hälsocentral om du vill prova vilket ortos som passar dig bäst. Vill du ha hjälp med den “mjuka knölen” vänd dig i första hand till din läkare för bedömning.

Med vänlig hälsning
Agneta Carlsson
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Jag undrar hur man som arbetsterapeut […]

Fråga
Jag undrar hur man som arbetsterapeut inom primärvården arbetar med patienter med tumbasartros?

Svar
Arbetsterapeuter har en hel del att erbjuda klienter med tumbasartros. Åtgärderna kan underlätta för klienten att utföra aktiviteter och begränsa smärtan i tummen. I första hand ska arbetsterapeuten kunna erbjuda ortoser som stabiliserar tumleden och begränsar smärtan och som är anpassade till klientens aktivitetsutförande. Informera om och praktiskt visa anpassade redskap som kan underlätta, exempelvis fjädrande saxar, burköppnare, rotsaksskalare bör också erbjudas. Arbetsterapeuten bör även kunna ge information om artrosen och vad klienten bör undvika för rörelser och grepp för att begränsa smärtan.

 Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...