Posts Tagged ‘tyngdtäcke’

Jag är anhörig till en vuxen son med atypisk autism som har stora problem med stress, ångest samt sömnbesvär. Jag tror han skulle vara betjänt av att komma till någon som kan hjälpa honom med tekniker för att bättre slappna av.[…]

Fråga:

Jag är anhörig till en vuxen son med atypisk autism som har stora problem med stress, ångest samt sömnbesvär. Jag tror han skulle vara betjänt av att komma till någon som kan hjälpa honom med tekniker för att bättre slappna av. Kan en arbetsterapeut hjälpa till med detta?

Svar:

Är det specifika avslappningstekniker din son önskar lära sig är min rekommendation att han vänder sig till en fysioterapeut. En arbetsterapeut kan självklart även vara behjälplig med att, till exempel, tillsammans med din son göra en kartläggning över vardagens aktiviteter och genom denna hitta strategier för en bättre aktivitetsbalans eller se om aktiviteter kan utföras på ett annat sätt för minska stress och ångest. Vidare kan han höra med arbetsterapeuten om det finns möjlighet att få tyngdtäcke förskrivet (som hjälpmedel) där ni bor. Ni kan läsa och få mer information om tyngdtäcken på internet.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

 

Läs mer ...

Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter […]

Fråga
Jag undrar hur man ska gå till vägs för att få tillgång till ett tyngdtäcke till min dotter som är diagnostiserad med Aspergers. Har tidigare läst att det funkar, och jag tänker att min mormor, utan att hon förstod, använde tungt täcke just av denna anledning, att hon fick sova bättre, just vad min dotter behöver.

Svar
Har din dotter en pågående vårdkontakt till exempel inom Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Barnhabiliteringen kan ni i första hand vända er dit och fråga om möjlighet finns att träffa arbetsterapeut för en bedömning inför eventuell förskrivning.

Om din dotter inte har någon pågående vårdkontakt kan ni kontakta arbetsterapeut på den vårdcentral där din dotter tillhör. Vad som finns i sortiment (det vill säga vilket/eller vilka typer av tyngdtäcken som finns att förskriva) kan se olika ut beroende vart man bor i landet. På vissa ställen är tyngdtäcken kostnadsfria och på andra kan man få betala en summa/alt hyra. För att få information om hur det förhåller sig när ni bor kan ni ringa till närmaste hjälpmedelscentral.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...

Om ett barn alltid haft omfattande insomningssvårigheter och vore hjälpt av någon form av tyngdtäcke […]

Fråga
Om ett barn alltid haft omfattande insomningssvårigheter och vore hjälpt av någon form av tyngdtäcke – räcker det med att sömnstörning föreligger, eller krävs även annan diagnos för att ha rätt till detta hjälpmedel? Är det olika policy i olika delar av landet? Vart vänder man sig för att komma i kontakt med en arbetsterapeut?

Svar
Det är svårt att svara generellt vad som gäller i hela landet när det handlar om förskrivning av tyngdtäcken. I Stockholm så är det viktiga när man får ett täcke förskrivet att barnet har dokumenterat uttalade svårigheter att somna och/eller har en orolig sömn med flera uppvaknanden per natt. Förskrivningsrätt för tunga täcken har exempelvis arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrin, på barnklinik eller habilitering. Man bör alltså ha kontakt med någon instans som kan förskriva. Det är viktigt att man först gör en utredning runt sömnen – i vissa fall kan det handla om bristande kvällsrutiner och man kan komma till rätta med problemen genom andra åtgärder. Om rutiner inte hjälper så är många faktiskt hjälpta av ett tungt täcke. Det finns flera varianter på täcken, man kan inte förutse vilket täcke som passar bäst för barnet. Därför måste man alltid göra en utprovning. Jag har dock sett en tendens till att det är kedjetäcken som är mest populära – de är också lättare att tvätta och ta med sig då de inte är så skrymmande som bolltäcken.

Med vänliga hälsningar
Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...