Posts Tagged ‘utredning’

Jag har gjort arbetspsykolog tester genom AF. De visar på att jag troligen har ADHD. Skulle jag va hjälpt av att göra en komplett utredning av ADHD?

Fråga

Jag har gjort arbetspsykolog tester genom AF. De visar på att jag troligen har ADHD. Skulle jag va hjälpt av att göra en komplett utredning av ADHD?

Svar

En komplett utredning är bra att genomgå om du vill få bekräftat att du har ADHD eller ej. En utredning kan även vara bra om du önskar en bredare kartläggning över dina resurser och begränsningar – i denna typ av utredningar ingår ofta bedömning av läkare, psykolog och till exempel arbetsterapeut (för att kartlägga resurser och begränsningar i vardagen). Eftersom du redan genomgått en bedömning av psykolog kommer troligtvis dessa resultat kallas in (med ditt godkännande) och eventuellt endast kompletteras med specifika uppmärksamhetstest.

Vidare kan en komplett utredning vara bra om du har behov av stöd/behandling i någon form på grund av din symtomatologi. För att behandlingen ska bli anpassad efter just dina behov är det fördelaktigt om det finns ett grundligt underlag.

En del personer med ADHD drabbas av psykisk ohälsa, till exempel depressioner och ångest. Vid eventuell sjukskrivning och rehabilitering kan det också vara bra att ha en komplett utredning.

Med vänlig hälsning

Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut

Läs mer ...