Posts Tagged ‘vardag’

Hur kan arbetsterapeuten hjälpa till vid depression, ångest och stress?

Fråga:

Jag skulle vilja få en bättre inblick i vad en arbetsterapeut gör. Det enda som man har hört, är att de skulle prova ut hjälpmedel till människor med funktionsnedsättningar. Men vad gör de mer? Jag är mycket nyfiken på hur depression, ångest och stress faller under en arbetsterapeuts arbetsuppgifter. Jag har en närstående som är oförmögen att utföra någonting i dagsläget på grund av ett stressfyllt arbete som har resulterat i en depression. När uppsöker man en arbetsterapeut framför en psykolog när man har sådana här bekymmer?

 

Svar:

Arbetsterapeuter arbetar tillsammans med människor för att de ska kunna göra det som är viktigt för dem. Tillsammans med arbetsterapeuten kartlägger personer med depression, ångest och stress vad de gör i sin vardag (arbete, hem- och familjesysslor samt fritid för nöje och rekreation). Vidare arbetar arbetsterapeuten tillsammans med personen att rent praktiskt konkret göra förändringar i vardagen, i den takt de klarar av, för att de på sikt ska må bättre. De får också stöd i att utveckla strategier för att även i framtiden kunna göra nödvändiga förändringar i vardagen. Min erfarenhet är att just det praktiskt, konkreta inslaget i arbetsterapi kan hjälpa dessa personer att få en bekräftelse på att de kan klara något och att något faktiskt är roligt. Vidare är min erfarenhet att när personen mår bättre så kan det vara läge att tillsammans med psykolog börja analysera och bearbeta orsaker till varför de blivit sjuka.

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut & fil. doktor

Läs mer ...

Jag har svårt att hinna med allt […]

Fråga
Jag har svårt att hinna med allt jag ska om dagarna. Det känns mest som om jag påbörjar nya saker hela tiden utan att någonsin bli klar. Hur hinner alla allting?!!

Svar
Tillsammans med arbetsterapeuten gås veckanstrukuren och dess innehåll igenom. Vad är det som behöver göras och vad kan prioriteras bort? Aktiviteterna kan även analyseras för att se om det finns ett “enklare” sätt att utföra dem än så de görs idag. Utifrån denna sammanställning görs ett veckoschema som utformas efter ditt sätt att ta dig an saker. Tex. en del önskar en fast struktur, samma aktiviteter varje måndag tex. Medan en del önskar en större flexibilitet i sin vardag. Tips/strategier för hur planeringen ska upprätthållas är en viktigt för att inte falla tillbaks i samma mönster.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut

Läs mer ...